มัดรวมให้แล้ว 98 หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรัฐบาล ทั้ง 9 แห่ง

Table of Contents

ในสมัยก่อน เราอาจจะเคยได้ยินหลักสูตรนานาชาติของ มหาวิทยาลัยรัฐบาล อยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยรัฐบาล ได้เพิ่มความหลากหลายทางการศึกษาโดยการเปิดขยายหลักสูตรนานาชาติกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในบทความนี้ ENGSNACK จะมาสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 9 แห่งที่เปิดหลักสูตรนานาชาติ และเราก็ได้แบ่งออกเป็น 6 สาขาที่แตกต่างกันเพื่อความง่ายในการประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ กลุ่ม Business/Econ/Management กลุ่ม Language กลุ่ม Social Sciences กลุ่ม Science กลุ่ม Engineer และ กลุ่ม Art & Design/Innovation

กลุ่ม Business/Econ/Management

กลุ่ม Language

กลุ่ม Social Sciences

กลุ่ม Sciences

กลุ่ม Engineer

กลุ่ม Art & Design/Innovation

เกณฑ์การรับเข้าของแต่ละคณะของ มหาวิทยาลัยรัฐบาล จะมีความต่างกันออกไปแต่สิ่งที่ควรต้องเตรียมไว้ในการเข้าหลักสูตรนานาชาติคือคะแนนภาษาอังกฤษของ IELTS และคะแนน Aptitude Test ของ SAT นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถเตรียมตัวทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ของตัวเองไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะทักษะการเขียน Academic Writing และการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ถ้าน้องๆ รู้ตัวเองแล้วเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ คณะในฝันของน้องๆ ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ