เรียน หลักสูตรนานาชาติ ดีกว่าภาคไทยอย่างไร

Table of Contents

     ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญสำหรับใช้ในการสื่อสารและทำธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้นการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก น้องๆ หรือผู้ปกครองเข้ามาอ่านบทความนี้ก็อาจจะกำลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอินเตอร์เพราะเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มโอกาสที่ดีในอนาคตได้ ซึ่ง ENGSNACK เองก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันค่ะ ในบทความนี้เราจะมีเปรียบเทียบข้อดีของการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจสำหรับน้องๆ หรือผู้ปกครองหลายๆ ท่านนะคะ

ทักษะภาษาอังกฤษ

     ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งคือ หลักสูตรนานาชาติ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับน้องๆ ที่ต้องการวางแผนจะศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศในอนาคต

หลักสูตรที่ทันสมัย

     ข้อได้เปรียบข้อที่สองคือ หลักสูตรนานาชาติ บางที่อาจจะนำหลักสูตรของต่างประเทศเข้ามาผสมผสานด้วย หรือบางคณะก็มีการได้รับปริญญาจากมหาลัยฯ ของทางต่างประเทศด้วย ซึ่งทำให้หลักสูตรมีความล้ำและก้าวไกลมากกว่า ซึ่งข้อดีข้อนี้สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นเอาไว้ใช้สำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานของโลกที่มีความเป็นสากลมากขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

     อย่างที่เราทราบกันดีว่าค่าเทอมของ หลักสูตรนานาชาติ นั้นมีราคาค่อนข้างสูงกว่าหลักสูตรไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเหตุผลนี้ก็ทำให้หลักสูตร นานาชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย เป็นต้น

มุมมองที่กว้างขึ้น

    ข้อได้เปรียบอีกข้อคือ หลักสูตรนานาชาติจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย และสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้นอีกด้วย

สรุป

     หลักสูตรนานาชาติเปิดโอกาสในผู้เรียนเข้าถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น หลักสูตรที่ออกแบบมีความล้ำหน้า ก้าวไกล สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในคณะมีมากขึ้น และที่สำคัญ การเรียนการสอนจากอาจารย์ที่มาจากทั่วโลกจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกการทำงานในอนาคต