BAS

คอร์สนี้ถูกออกแบบโดยศิษย์เก่าคณะ BAS เพื่อเตรียมพร้อมให้กับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในคณะ BAS

โดยจะเตรียมตัวน้องๆ ให้พร้อมกับการตอบคำถาม Essay ฝึกการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) รวมถึงสอนความรู้เฉพาะทางด้านการเมือง เหตุการณ์ปัจจุบันในฝั่งตะวันตก นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของประเทศอเมริกาและอังกฤษ บทบาทของผู้นำในแต่ละยุค และ ผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ประยุกต์เป็นแนวทางในการตอบคำถาม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องๆที่ต้องการสอบเข้าคณะ BAS

เนื้อหาบทเรียน
ใน 12 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Essay Writing and Critical thinking
ผู้เรียนจะได้ปรับพื้นฐานการเขียน Essay ให้มีโครงสร้างที่ถูกต้อง รู้วิธีการเขียน Introduction และ Conclusion เบื้องต้น นอกจากนี้จะได้เรียนรู้กระบวนการ Brainstorming และ Critical thinking ซึ่งเป็น-ทักษะที่สำคัญในการเตรียมตอบคำถามยากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนตอบ Essay หรือ การตอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ

Week 2 US & UK and World History
ผู้เรียนจะได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษและอเมริกา ในแง่มุมของนโยบายเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทความเป็นผู้นำของทั้ง 2 ประเทศและผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ

Week 3 US & UK today
ผู้เรียนจะได้รู้ถึงบทบาทของประเทศอังกฤษและอเมริกาในปัจจุบัน ในแง่มุมของนโยบายเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทความเป็นผู้นำของทั้ง 2 ประเทศและผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ

Week 4 News update
ผู้เรียนจะได้อัพเดทสถานการณ์ข่าวสำคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ อเมริกา ที่มีผลกระทบต่อประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับข้อสอบ Essay หรือการสัมภาษณ์

พี่เอธิ – เอธิโอเปีย ช่างจงประดิษฐ์ (BAS)

ประวัติการศึกษา
– Master of Business Administration (M.B.A), International Business Management, Stamford International University
– Liberal Arts, British and American Studies (BAS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประวัติการทำงาน
– Senior Interpreter at LanguageLine Solutions
– Thai Email Support at ModSquad

1. เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาแก่นพื้นฐานของคณะ BAS
2. ฝึกทักษะการคิดเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องเรียน
3. ได้ฝึกเขียน essay พร้อมตรวจและให้คำแนะนำทุกสัปดาห์
4. ได้ความรู้เฉพาะทางอังกฤษ และ อเมริกาเพื่อนำไปเขียน essay อย่างเป็นระบบ

หลักสูตร:              BAS
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            12 ช.ม.
วันที่:                    6 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 (เรียนทุกวันอาทิตย์)
เวลา:                    14:00 – 17:00 น.
ราคา:                   8,900 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

13
พ.ย.
เทคนิคการเลือกคณะในฝันสำหรับน้องๆมัธยม คณะแบบไหน ที่ใช่สำหรับเรา

หลายๆคน อาจจะกำลังสนใจหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และภาษา ซึ่งถ้าพูดถึงหลักสูตรอินเตอร์แล้ว ก็คงไม่พ้น BAS TU และ BALAC CU แต่น้องๆ อาจจะยังไม่เห็นภาพว่า แล้ว 2 หลักสูตรนี้ มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราเหมาะกับหลักสูตรไหน

Posted in: Admission Courses, Engsnack, News,
Tags: Admission,
13
พ.ย.
ข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP คืออะไร ทำไมต้องสอบ

ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP กันโดยเฉพาะน้องๆคนที่จะสอบเข้าภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากข้อสอบทั้งสองชุดนี้เป็นข้อสอบวัดระดับในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาซึ่งถูกผลิตโดยแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ

Posted in: Engsnack, Test Prep Courses,
Tags: CU-TEP, TU-GET, ภาคอินเตอร์,
13
พ.ย.
คณะที่คนต่างพูดถึง LLB นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คณะ LLB ได้มีการเซ็นสัญญานักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหลากหลายประเทศด้วยกัน โดยน้องๆสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ตอนชั้นปี 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษจะคล้ายกับหลักสูตรภาษาไทย เพียงแต่จะเน้นไปที่กฎหมายธุรกิจเป็นหลัก และ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ