BAS

คอร์สนี้ถูกออกแบบโดยศิษย์เก่าคณะ BAS เพื่อเตรียมพร้อมให้กับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในคณะ BAS

โดยจะเตรียมตัวน้องๆ ให้พร้อมกับการตอบคำถาม Essay ฝึกการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) รวมถึงสอนความรู้เฉพาะทางด้านการเมือง เหตุการณ์ปัจจุบันในฝั่งตะวันตก นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของประเทศอเมริกาและอังกฤษ บทบาทของผู้นำในแต่ละยุค และ ผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ประยุกต์เป็นแนวทางในการตอบคำถาม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องๆที่ต้องการสอบเข้าคณะ BAS

เนื้อหาบทเรียน
ใน 12 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Essay Writing and Critical thinking
ผู้เรียนจะได้ปรับพื้นฐานการเขียน Essay ให้มีโครงสร้างที่ถูกต้อง รู้วิธีการเขียน Introduction และ Conclusion เบื้องต้น นอกจากนี้จะได้เรียนรู้กระบวนการ Brainstorming และ Critical thinking ซึ่งเป็น-ทักษะที่สำคัญในการเตรียมตอบคำถามยากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนตอบ Essay หรือ การตอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ

Week 2 US & UK and World History
ผู้เรียนจะได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษและอเมริกา ในแง่มุมของนโยบายเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทความเป็นผู้นำของทั้ง 2 ประเทศและผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ

Week 3 US & UK today
ผู้เรียนจะได้รู้ถึงบทบาทของประเทศอังกฤษและอเมริกาในปัจจุบัน ในแง่มุมของนโยบายเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทความเป็นผู้นำของทั้ง 2 ประเทศและผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ

Week 4 News update
ผู้เรียนจะได้อัพเดทสถานการณ์ข่าวสำคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ อเมริกา ที่มีผลกระทบต่อประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับข้อสอบ Essay หรือการสัมภาษณ์

พี่เอธิ – เอธิโอเปีย ช่างจงประดิษฐ์ (BAS)

ประวัติการศึกษา
– Master of Business Administration (M.B.A), International Business Management, Stamford International University
– Liberal Arts, British and American Studies (BAS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประวัติการทำงาน
– Senior Interpreter at LanguageLine Solutions
– Thai Email Support at ModSquad

1. เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาแก่นพื้นฐานของคณะ BAS
2. ฝึกทักษะการคิดเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องเรียน
3. ได้ฝึกเขียน essay พร้อมตรวจและให้คำแนะนำทุกสัปดาห์
4. ได้ความรู้เฉพาะทางอังกฤษ และ อเมริกาเพื่อนำไปเขียน essay อย่างเป็นระบบ

หลักสูตร:              BAS
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            12 ช.ม.
วันที่:                     5 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 (เรียนทุกวันเสาร์)
เวลา:                    09:00 – 12:00 น.
ราคา:                   8,900 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
ธ.ค.
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ