PRE-BIR

ในการสอบเข้าคณะ BIR ข้อสอบส่วนที่ท้าทายที่สุดส่วนนึงก็คือพาร์ท Multiple Choice เพราะสามารถเอาเรื่องอะไรมาออกก็ได้น้องบางคนอาจเจอปัญหา เช่น ความรู้วิชารัฐศาสตร์ไม่แม่่น ไม่รู้จะต้องเริ่มอ่านเองอย่างไร หรือ ความรู้รอบตัวไม่ค่อยเยอะ

คอร์ส PRE-BIR นี้ถูกออกแบบโดยศิษย์เก่า BIR เกียรตินิยมอันดับ 1 เป็นคอร์สระยะสั้นที่จะคลายความกังวลใจในการทำข้อสอบพาร์ท Multiple Choice โดยการให้ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญของโลก และ สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น คอร์สนี้จะอัดแน่นไปด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบพาร์ท Multiple choice โดยเฉพาะเพื่อให้ติดคณะ BIR ในฝันอย่างสบายๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องที่อยากปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์เพื่อเข้าคณะ BIR/PGS

เนื้อหาบทเรียน
ใน 10 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Understanding International Relations
– Global system & State
– Emergence of International Relations
– Factor that lead to International Relations

Week 2 IR Theories and Approaches
– Realism Theory
– Liberalism Theory
– Marxism Theory
– Constructivism Theory

Week 3 Thai political
– Thai Politics: Actors, Factors, System
– Thai 2475 Revolution

Week 4 General knowledge
– Summary of general knowledge around the world
– Summary of current International Political News

77060129_10220987517018045_1262457112118689792_n2

พี่ปัน – ฐานิศร์ เหราบัตย์ (BIR รุ่น 1)


ประวัติการศึกษา
– MSc in International Migration and Public Policy, London School of Economics and Political Science (LSE)
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการทำงาน/ฝึกอบรม
– Policy Research and Advice, OECD ประเทศฝรั่งเศส
– ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
– Trainee, UNESCO Youth Peace Ambassador ประเทศญี่ปุ่น
– เคยทำงานที่ The Asia Foundation, Amnesty International, สำนักงาน ก.พ.ร., กระทรวงการต่างประเทศ
– เคยฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว/กรุงปักกิ่ง, SCG, สำนักงาน ตม., สำนักงานจังหวัดสตูล
งานปัจจุบัน
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Policy Analyst) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  1. ความรู้พื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์
  2. ความรู้พื้นฐานทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. ความรู้รอบตัวที่จำเป็นต่อการสอบ Multiple Choice

หลักสูตร:              PRE-BIR
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            10 ช.ม.
วันที่:                     2 – 23 ตุลาคม 2564 (เรียนทุกวันเสาร์)
เวลา:                    09:00 – 11:30 น.
ราคา:                   7,500 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
ธ.ค.
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ