PRE-BIR

ในการสอบเข้าคณะ BIR ข้อสอบส่วนที่ท้าทายที่สุดส่วนนึงก็คือพาร์ท Multiple Choice เพราะสามารถเอาเรื่องอะไรมาออกก็ได้น้องบางคนอาจเจอปัญหา เช่น ความรู้วิชารัฐศาสตร์ไม่แม่่น ไม่รู้จะต้องเริ่มอ่านเองอย่างไร หรือ ความรู้รอบตัวไม่ค่อยเยอะ

คอร์ส PRE-BIR นี้ถูกออกแบบโดยศิษย์เก่า BIR เกียรตินิยมอันดับ 1 เป็นคอร์สระยะสั้นที่จะคลายความกังวลใจในการทำข้อสอบพาร์ท Multiple Choice โดยการให้ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญของโลก และ สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น คอร์สนี้จะอัดแน่นไปด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบพาร์ท Multiple choice โดยเฉพาะเพื่อให้ติดคณะ BIR ในฝันอย่างสบายๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องที่อยากปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์เพื่อเข้าคณะ BIR/PGS

เนื้อหาบทเรียน
ใน 10 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Understanding International Relations
– Global system & State
– Emergence of International Relations
– Factor that lead to International Relations

Week 2 IR Theories and Approaches
– Realism Theory
– Liberalism Theory
– Marxism Theory
– Constructivism Theory

Week 3 Thai political
– Thai Politics: Actors, Factors, System
– Thai 2475 Revolution

Week 4 General knowledge
– Summary of general knowledge around the world
– Summary of current International Political News

77060129_10220987517018045_1262457112118689792_n2

พี่ปัน – ฐานิศร์ เหราบัตย์ (BIR รุ่น 1)


ประวัติการศึกษา
– MSc in International Migration and Public Policy, London School of Economics and Political Science (LSE)
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการทำงาน/ฝึกอบรม
– Policy Research and Advice, OECD ประเทศฝรั่งเศส
– ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
– Trainee, UNESCO Youth Peace Ambassador ประเทศญี่ปุ่น
– เคยทำงานที่ The Asia Foundation, Amnesty International, สำนักงาน ก.พ.ร., กระทรวงการต่างประเทศ
– เคยฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว/กรุงปักกิ่ง, SCG, สำนักงาน ตม., สำนักงานจังหวัดสตูล
งานปัจจุบัน
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Policy Analyst) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  1. ความรู้พื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์
  2. ความรู้พื้นฐานทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. ความรู้รอบตัวที่จำเป็นต่อการสอบ Multiple Choice

หลักสูตร:              PRE-BIR
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            10 ช.ม.
วันที่:                     2 – 23 ตุลาคม 2564 (เรียนทุกวันเสาร์)
เวลา:                    09:00 – 11:30 น.
ราคา:                   7,500 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

13
พ.ย.
เทคนิคการเลือกคณะในฝันสำหรับน้องๆมัธยม คณะแบบไหน ที่ใช่สำหรับเรา

หลายๆคน อาจจะกำลังสนใจหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และภาษา ซึ่งถ้าพูดถึงหลักสูตรอินเตอร์แล้ว ก็คงไม่พ้น BAS TU และ BALAC CU แต่น้องๆ อาจจะยังไม่เห็นภาพว่า แล้ว 2 หลักสูตรนี้ มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราเหมาะกับหลักสูตรไหน

Posted in: Admission Courses, Engsnack, News,
Tags: Admission,
13
พ.ย.
ข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP คืออะไร ทำไมต้องสอบ

ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP กันโดยเฉพาะน้องๆคนที่จะสอบเข้าภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากข้อสอบทั้งสองชุดนี้เป็นข้อสอบวัดระดับในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาซึ่งถูกผลิตโดยแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ

Posted in: Engsnack, Test Prep Courses,
Tags: CU-TEP, TU-GET, ภาคอินเตอร์,
13
พ.ย.
คณะที่คนต่างพูดถึง LLB นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คณะ LLB ได้มีการเซ็นสัญญานักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหลากหลายประเทศด้วยกัน โดยน้องๆสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ตอนชั้นปี 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษจะคล้ายกับหลักสูตรภาษาไทย เพียงแต่จะเน้นไปที่กฎหมายธุรกิจเป็นหลัก และ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ