PRE-LLB

ในการสอบเข้าคณะ LLB ข้อสอบส่วนที่ท้าทายที่สุดส่วนนึงก็คือพาร์ท Essay Writing น้องบางคนอาจเจอปัญหา เช่น คิดคำศัพท์แบบทางการไม่ออก จะเขียนอย่างไรให้ถูกหลัก หรือกังวลว่าจะเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไรให้ได้คะแนนสูงๆ…

คอร์ส PRE-LLB นี้ถูกออกแบบโดยศิษย์เก่า LLB เกียรตินิยมอันดับ 1 เป็นคอร์สระยะสั้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ในหมวดกฎหมาย การเขียน Essay อย่างถูกหลัก และที่สำคัญคือการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์เพราะเกณฑ์สำคัญที่นำมาวัดระดับการสอบเข้าคณะ LLB คือความสามารถในการเขียนตอบโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมาย (Legal Mind) คอร์สนี้จะปรับให้น้องๆ มีพื้นฐานการเขียน และ การคิดวิเคราะห์ที่ดี เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบพาร์ท Essay ให้ติดคณะ LLB ในฝันอย่างสบายๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องที่ต้องการปูฑื้นฐานการเขียน Essay ตามแบบฉบับของคณะ
  • น้องที่ต้องการฝึกคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมาย (Legal Mind)

เนื้อหาบทเรียน
ใน 6 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Essay Writing Basics
– Common vocabulary and phrases
– Formal/academic writing

Week 2 Legal concepts for essay writing
– Legal mind practice
– Applying legal concept to essay

พี่นาเดีย – ดลดา คะสาร (LLB รุ่น 4)


ประวัติการศึกษา
– คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) GPA 3.85
ประวัติการทำงาน
นักวิจัยทีมกฎหมายเพื่อพัฒนา ที่ TDRI
ประสบการณ์การฝึกอบรมด้านนิติศาสตร์
– ผ่านการฝึกงานที่ R&T Thailand (Law firm)
– President of the Thammasat International Moot Society
– Competitor in the Asiacup 2019 Moot Court Competition
– the Philip C. Jessup 2020 Moot Court Competition
ผลสอบวัดระดับต่างๆ
– IELTS 8, SAT 1280

1. เพิ่มคลังคำศัพท์ในหมวดกฎหมาย
2. ปรับพื้บฐานการเขียน Essay ให้ถูกหลักตามแบบฉบับของคณะ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมาย (Legal Mind)

หลักสูตร:              PRE-LLB
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            6 ช.ม.
วันที่:                     20 และ 27 พฤศจิกายน 2564 (เรียนวันเสาร์)
เวลา:                    09:00 – 12:00 น.
ราคา:                   4,500 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
ธ.ค.
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ