คอร์สติวเข้า BIR - รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) ก็ไม่ต่างกันฉันนั้น

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างหลากหลาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกจะเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตและสร้างสังคมที่ดีกว่าในอนาคต

รุ่นพี่ BIR จะพาน้องๆ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ปรับพื้นฐานความเข้าใจ และให้เครื่องมือสำคัญในการคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจโลกใบนี้อย่างวิพากษ์ รอบด้าน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในคลาส ผ่านคอร์สระยะสั้น ซึ่งนอกจากน้องๆจะสามารถไปใช้ในการสอบแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ตลอดจนรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น

คอร์สติวเข้า BIR - รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
  • น้องที่อยากปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เนื้อหาบทเรียน
ใน 12 ชั่วโมงน้องๆ สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้ในคอร์ส BIR Admission จะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Getting to know IR
– Key concept of International relations
– International organization
– IR Tools of analysis #1

Week 2 Picture of IR
– Theories of International relations
– Public policy & Foreign policy
– IR Tools of analysis #2

Week 3 Basic Essay Writing
– Introduction to essay
– Language Focus

Week 4 Getting ready for IR
– International Political Economy (IPE)
– IR Tools of analysis #3
– Global trends

พี่ปัน BIR รุ่น 1

พี่ปัน – ฐานิศร์ เหราบัตย์ (ฺBIR รุ่น 1)


ประวัติการศึกษา
– MSc in International Migration and Public Policy, London School of Economics and Political Science (LSE)
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประสบการณ์ฝึกอบรม
– โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
– Secondment, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
– Trainee, UNESCO Youth Peace Ambassador
ประวัติการทำงาน
– The Asia Foundation, Amnesty International, สำนักงาน ก.พ.ร., กระทรวงการต่างประเทศ​งานปัจจุบัน
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Policy Analyst) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คอร์สติวเข้า BIR - รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คอร์สติดเข้า BIR รอบรับตรงร่วมจะสอนน้องๆเกี่ยวกับ

1.  ได้เรียนเนื้อหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.  อัพเดทข่าวสาร สถานการณ์โลก และความรู้รอบตัวที่สำคัญ
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) อย่างรอบด้าน
4. ได้ปรับพื้นฐานและฝึกฝนการเขียน Essay
5. ได้ไอเดียและแนวทางในการตอบข้อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
6. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน แนะแนวทางด้านการเรียนและการทำงานจากรุ่นพี่ที่จบจากคณะโดยตรง

หลักสูตร:             BIR Admission (With written exam)
รูปแบบการเรียน: สอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลา:              12 ชม. ภายใน 4 สัปดาห์ (เรียนทุกวันเสาร์)
วันที่:                      6 – 27 กุมภาพันธ์ 2564
ราคา:                     8,900 บาท

คอร์สเปิดช่วงไหน

ตอบ โดยปกติแล้วจะเปิด 3 รอบ/ปี คือเดือน ธันวาคม มกราคมและตุลาคมค่ะ

หากติดธุระสามารถเรียนชดเชยได้ไหม

ตอบ สามารถแจ้งวันหยุดก่อนล่วงหน้าได้ และดูเทปชดเชยการสอนได้ค่ะ

ไม่มีพื้นฐานสามารถลงเรียนได้ไหม

ตอบ ได้แน่นอนค่ะ และถือว่าเรียนถูกคอร์สแล้ว เพราะคอร์สติวเข้า BIR นี้เป็นคอร์สที่สอนตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของ essay ไปจนถึงความคิดเชิงรัฐศาสตร์ เลยค่ะ

เป็นคอร์สสดใช่ไหม

ตอบ เป็นคอร์สสดค่ะ

เรียนกี่โมงถึงกี่โมง

ตอบ 09.00 – 12.00 น. ค่ะ

มีการบ้านไหม

ตอบ มีการบ้านทุกคาบค่ะ

สถานที่เรียนอยู่ที่ไหน

ตอบ สถานที่เรียนมี 2 ที่ คือ สาขาสยาม หรือ สาขาสีลม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเรียน 1 สัปดาห์ค่ะ

จำนวนคนเรียนต่อรุ่น

ตอบ กลุ่มละไม่เกิน 12 คนค่ะ

จำนวนผู้เรียนต่อปี

ตอบ ประมาณ 20-30 คนค่ะ

 

เกณฑ์การรับสมัครของคณะเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ สามารถดูได้ที่นี่เลยค่ะ https://www.engsnack.com/birthammasat/

 

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
Dec
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
Oct
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
Oct
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ