BIR/PGS INTENSIVE

“การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) ก็ไม่ต่างกันฉันนั้น”

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างหลากหลาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกจะเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตและสร้างสังคมที่ดีกว่าในอนาคต

รุ่นพี่ BIR จะพาน้องๆ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ปรับพื้นฐานความเข้าใจ และให้เครื่องมือสำคัญในการคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจโลกใบนี้อย่างวิพากษ์ รอบด้าน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในคลาส ผ่านคอร์สระยะสั้น ซึ่งนอกจากน้องๆ จะสามารถไปใช้ในการสอบแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ตลอดจนรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
  • น้องที่อยากปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เนื้อหาบทเรียน
ใน 12 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Getting to know IR
– Key concept of International relations
– International organization
– IR Tools of analysis #1

Week 2 Picture of IR
– Theories of International relations
– Public policy & Foreign policy
– IR Tools of analysis #2

Week 3 Basic Essay Writing
– Introduction to essay
– Language Focus

Week 4 Getting ready for IR
– International Political Economy (IPE)
– IR Tools of analysis #3
– Global trends

77060129_10220987517018045_1262457112118689792_n2

พี่ปัน – ฐานิศร์ เหราบัตย์ (BIR รุ่น 1)


ประวัติการศึกษา
– MSc in International Migration and Public Policy, London School of Economics and Political Science (LSE)
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการทำงาน/ฝึกอบรม
– Policy Research and Advice, OECD ประเทศฝรั่งเศส
– ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
– Trainee, UNESCO Youth Peace Ambassador ประเทศญี่ปุ่น
– เคยทำงานที่ The Asia Foundation, Amnesty International, สำนักงาน ก.พ.ร., กระทรวงการต่างประเทศ
– เคยฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว/กรุงปักกิ่ง, SCG, สำนักงาน ตม., สำนักงานจังหวัดสตูล
งานปัจจุบัน
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Policy Analyst) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.  ได้เรียนเนื้อหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.  อัพเดทข่าวสาร สถานการณ์โลก และความรู้รอบตัวที่สำคัญ
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) อย่างรอบด้าน
4. ได้ปรับพื้นฐานและฝึกฝนการเขียน Essay
5. ได้ไอเดียและแนวทางในการตอบข้อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
6. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน แนะแนวทางด้านการเรียนและการทำงานจากรุ่นพี่ที่จบจากคณะโดยตรง

หลักสูตร:              BIR Intensive
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            12 ช.ม.
วันที่:                     8 – 29 มกราคม 2565 (เรียนทุกวันเสาร์)
เวลา:                    09:00 – 11:30 น.
ราคา:                   8,900 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
ธ.ค.
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ