BIR/PGS INTENSIVE

“การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) ก็ไม่ต่างกันฉันนั้น”

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างหลากหลาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกจะเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตและสร้างสังคมที่ดีกว่าในอนาคต

รุ่นพี่ BIR จะพาน้องๆ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ปรับพื้นฐานความเข้าใจ และให้เครื่องมือสำคัญในการคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจโลกใบนี้อย่างวิพากษ์ รอบด้าน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในคลาส ผ่านคอร์สระยะสั้น ซึ่งนอกจากน้องๆ จะสามารถไปใช้ในการสอบแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ตลอดจนรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
  • น้องที่อยากปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เนื้อหาบทเรียน
ใน 12 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Getting to know IR
– Key concept of International relations
– International organization
– IR Tools of analysis #1

Week 2 Picture of IR
– Theories of International relations
– Public policy & Foreign policy
– IR Tools of analysis #2

Week 3 Basic Essay Writing
– Introduction to essay
– Language Focus

Week 4 Getting ready for IR
– International Political Economy (IPE)
– IR Tools of analysis #3
– Global trends

77060129_10220987517018045_1262457112118689792_n2

พี่ปัน – ฐานิศร์ เหราบัตย์ (BIR รุ่น 1)


ประวัติการศึกษา
– MSc in International Migration and Public Policy, London School of Economics and Political Science (LSE)
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการทำงาน/ฝึกอบรม
– Policy Research and Advice, OECD ประเทศฝรั่งเศส
– ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
– Trainee, UNESCO Youth Peace Ambassador ประเทศญี่ปุ่น
– เคยทำงานที่ The Asia Foundation, Amnesty International, สำนักงาน ก.พ.ร., กระทรวงการต่างประเทศ
– เคยฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว/กรุงปักกิ่ง, SCG, สำนักงาน ตม., สำนักงานจังหวัดสตูล
งานปัจจุบัน
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Policy Analyst) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.  ได้เรียนเนื้อหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.  อัพเดทข่าวสาร สถานการณ์โลก และความรู้รอบตัวที่สำคัญ
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) อย่างรอบด้าน
4. ได้ปรับพื้นฐานและฝึกฝนการเขียน Essay
5. ได้ไอเดียและแนวทางในการตอบข้อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
6. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน แนะแนวทางด้านการเรียนและการทำงานจากรุ่นพี่ที่จบจากคณะโดยตรง

หลักสูตร:              BIR Intensive
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            12 ช.ม.
วันที่:                     8 – 29 มกราคม 2565 (เรียนทุกวันเสาร์)
เวลา:                    09:00 – 11:30 น.
ราคา:                   8,900 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

13
พ.ย.
เทคนิคการเลือกคณะในฝันสำหรับน้องๆมัธยม คณะแบบไหน ที่ใช่สำหรับเรา

หลายๆคน อาจจะกำลังสนใจหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และภาษา ซึ่งถ้าพูดถึงหลักสูตรอินเตอร์แล้ว ก็คงไม่พ้น BAS TU และ BALAC CU แต่น้องๆ อาจจะยังไม่เห็นภาพว่า แล้ว 2 หลักสูตรนี้ มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราเหมาะกับหลักสูตรไหน

Posted in: Admission Courses, Engsnack, News,
Tags: Admission,
13
พ.ย.
ข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP คืออะไร ทำไมต้องสอบ

ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP กันโดยเฉพาะน้องๆคนที่จะสอบเข้าภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากข้อสอบทั้งสองชุดนี้เป็นข้อสอบวัดระดับในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาซึ่งถูกผลิตโดยแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ

Posted in: Engsnack, Test Prep Courses,
Tags: CU-TEP, TU-GET, ภาคอินเตอร์,
13
พ.ย.
คณะที่คนต่างพูดถึง LLB นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คณะ LLB ได้มีการเซ็นสัญญานักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหลากหลายประเทศด้วยกัน โดยน้องๆสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ตอนชั้นปี 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษจะคล้ายกับหลักสูตรภาษาไทย เพียงแต่จะเน้นไปที่กฎหมายธุรกิจเป็นหลัก และ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ