BEC

คอร์สนี้ถูกออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในคณะ BEC โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 บท

ในบทแรก การปูพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยการฝึกทักษะในด้านการเขียน (ใช้ในการเขียน Essay ตอบคำถาม) การอ่าน (ใช้ในข้อสอบ Reading Comprehension ซึ่งจะมีข้อสอบประเภทนี้ในบางปี) การพูด (ใช้ในการตอบสัมภาษณ์) รวมทั้งฝึกทำข้อสอบ Error Identification (ซึ่งอาจจะมีออกในบางปี)

ใบบทที่สอง เน้นเพิ่มความรู้ข่าวสารและความรู้รอบตัวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร อิทธิพลของการใช้สื่อประเภทต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับโลกการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล เช่น การนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ให้ทันยุคสมัย การทำการตลาด การดูแลลูกค้า รวมไปถึงผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อ Stakeholder ในทุกแง่มุม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นความรู้ที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้สำหรับข้อเขียนและสัมภาษณ์ต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • ผู้ที่อยากเข้าคณะ BEC 

เนื้อหาบทเรียน
ใน 12 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Essay Writing and Critical thinking
ผู้เรียนจะได้ปรับพื้นฐานการเขียน Essay ให้มีโครงสร้างที่ถูกต้อง รู้วิธีการเขียน Introduction และ Conclusion เบื้องต้น นอกจากนี้จะได้เรียนรู้กระบวนการ Brainstorming และ Critical thinking ซึ่งเป็น-ทักษะที่สำคัญในการเตรียมตอบคำถามยากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนตอบ Essay หรือ การตอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ

Week 2 Reading Comprehension and Error Identification
ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่านผ่านการอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ ความรู้รอบตัวอื่นๆ โดยใช้เทคนิคต่างๆ (เช่น Skim, Scan และ Detailed Reading เป็นต้น) นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification อีกด้วย (พิจารณาจาก Choice และ วิเคราะห์ Part of speech เป็นต้น)

Week 3 All Things Business and Communication
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสาร และ อิทธิพลของการใช้สื่อประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังจะได้เกี่ยวกับโลกการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล เช่น การนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ให้ทันยุคสมัย การทำการตลาด การดูแลลูกค้า รวมไปถึงผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อ Stakeholder ในทุกแง่มุม

Week 4 News & Current Affairs
ผู้เรียนจะได้อัพเดทสถานการณ์ข่าวสำคัญในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สังคม และ การสื่อสารที่อาจจะมีการถามถึงในข้อสอบ Essay หรือการสัมภาษณ์

พี่ปุ้ม-ธรรศญา ภูยานนท์ (BJM รุ่น 4)

ประวัติการศึกษา
– นักเรียนแลกเปลี่ยน IOWA, USA
– ปริญญาตรีคณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
– นักเรียนการบิน (CPL) Oklahoma, USA
ประสบการณ์ฝึกอบรม
– Academic English: Writing Specialization, Certificate Course, University of California, Irvine
– ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
– ประสบการณ์สอน Writing 8 ปี
งานปัจจุบัน
– ผู้ก่อตั้ง ‘EngSnack’

1. เรียนรู้กระบวนการ Brainstorming และ Critical Thinking เพื่อใช้วิเคราะห์การตอบคำถาม
2. เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification
3. เทคนิคการทำข้อสอบ Reading comprehension
4. ได้ปรับพื้นฐานการเขียน Essay
5. ได้ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ การสื่อสาร และ ความรู้รอบตัวอื่นๆ
6. เห็นแนวคำตอบจาก Essay จริงของศิษย์เก่าที่สอบติด BEC
7. ได้อัพเดทข่าวสารในปัจจุบันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องเรียน
8. ได้ไอเดียในการนำไปเขียนตอบข้อสอบเรียงความและสัมภาษณ์หลักสูตร:              BEC
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            12 ช.ม.
วันที่:                     5 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 (เรียนทุกวันเสาร์)
เวลา:                    13:00 – 16:00 น.
ราคา:                   8,900 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
ธ.ค.
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ