คอร์สนี้ถูกออกแบบโดยศิษย์เก่าคณะ BEC เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในคณะ BEC ไม่ว่าจะเป็นทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการปูพื้นฐาน Grammar ให้แน่น และพาตะลุยข้อสอบในระดับ Advance ให้มากที่สุด เพื่อให้น้องคุ้นเคยกับระดับความยากของข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็น Error Identification และ Reading Comprehension

พร้อมเผยทุกเทคนิคการเพิ่มคะแนน และ การวางแผนการบริหารเวลาในการทำข้อสอบ เน้นกระจายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับ Advance เพื่อเพิ่ม Word Choice สำหรับการพัฒนาทักษะการตีความ Reading และการเขียน Essay ต่อไปด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องๆที่ต้องการสอบเข้า BEC และ น้องๆที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจในรอบ Inter-Program Admission 1
  • น้องที่ไม่แน่ใจระหว่างการเลือกเรียน BEC หรือ BBA
เนื้อหาบทเรียน
ใน 12 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Identifying Sentence error
– Tips on identifying sentence error
– Full Checklist of errors
– Basic grammar & Exercise

Week 2 Reading Exam
– Time management
– Skimming
– Read the questions
– Scan the passage and find the answer

Week 3 Writing Exam
– Essay structure
– Essay writing tips
– Essay writing practice topics

Week 4 Interview Exam
– Tips for interview
– Interview Question

พี่โอ๋ – สุกัญญา ชินวัฒนกุลชัย (BEC)

ประวัติการศึกษา
– Master of International Law & Diplomacy, Assumption University GPA: 3.77
– Bachelor of Business English Communication (BEC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ GPA: 3.52 (เกียรนิยมอันดับ 1)
ประวัติการทำงาน
– สถานเอกอัครราชทูต (confidential)
– Shangri-La Hotel, Bangkok ตำแหน่งGuest Relations Officer
– Thai Airways Public Company Limited ตำแหน่ง Personal Assistant (Department of Alliance Coordination & Administration)

1. ทักษะ grammar ที่แน่นขึ้น และความมั่นใจในการทำข้อสอบ error identification, reading comprehension
2. เทคนิคการเขียน essay อย่างมีตรรกะและประหยัดเวลาโดยทำคะแนนให้ได้สูงสุด
3. เพิ่มคลังคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะ Reading Comprehension และ Wrting
4. เพิ่มไอเดียในการเขียน Essay สำหรับเข้าคณะ BEC
5. พื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจให้กับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Accounting, Financing, HR และ Economics เป็นต้น
6. พัฒนา personalty ที่เป็นจุดแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมและความมั่นใจสำหรับการสัมภาษณ์

หลักสูตร:             BEC Admission (With written exam)
รูปแบบการเรียน: สอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลา:              12 ชม. ภายใน 4 สัปดาห์ (เรียนทุกวันอาทิตย์)
วันที่:                      7 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ราคา:                     8,900 บาท

คอร์สเปิดช่วงไหน

ตอบ คอร์สจะเปิดเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ค่ะ

หากติดธุระสามารถเรียนชดเชยได้ไหม

ตอบ สามารถแจ้งวันหยุด และดูเทปชดเชยการสอนได้ค่ะ

ไม่มีพื้นฐานสามารถลงเรียนได้ไหม

ตอบ คอร์สนี้จะปูพื้นฐานการสอบเข้า BEC ไปจนถึงการฝึกทำข้อสอบเขียน ดังนั้นลงเรียนได้แน่นอนค่ะ

การสอบรอบนี้ต่างจากรอบ portfolilo อย่างไรบ้าง

ตอบ รอบนี้จะมีการสอบเขียน essay จัดทำขึ้นโดยคณะ และหลังจากสอบผ่านแล้ว ก็จะมีการสอบสัมภาษณ์อีกรอบนึงค่ะ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ GPA 3.00 ขึ้นไป SAT Verbal 400 ขึ้นไป

เป็นคอร์สสดใช่ไหม

ตอบ เป็นคอร์สสดค่ะ

สถานที่เรียนอยู่ที่ไหน

ตอบ สถานที่เรียนมี 2 ที่ คือ สาขาสยาม หรือ สาขาสีลม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเรียน 1 สัปดาห์ค่ะ

 

มีการบ้านไหม

ตอบ มีการบ้านทุกคาบค่ะ

จำนวนคนเรียนต่อรุ่น

ตอบ กลุ่มละไม่เกิน 12 คนค่ะ

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
Dec
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
Oct
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
Oct
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ