การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) ก็ไม่ต่างกันฉันนั้น

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างหลากหลาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกจะเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตและสร้างสังคมที่ดีกว่าในอนาคต

รุ่นพี่ BIR จะพาน้องๆ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ปรับพื้นฐานความเข้าใจ และให้เครื่องมือสำคัญในการคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจโลกใบนี้อย่างวิพากษ์ รอบด้าน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ผ่านคอร์สระยะสั้น ซึ่งนอกจากน้องๆจะสามารถไปใช้ในการสอบแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ตลอดจนรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น

และเนื่องจากในรอบ 1 ของ BIR  จะไม่มีข้อเขียน ดังนั้นคอร์สนี้จะเตรียมตัวน้องๆ ให้พร้อมกับการสัมภาษณ์แบบเข้มข้น ฝึกทักษะการวิเคราะห์ (Critical Thinking) ในการตอบคำถาม รวมถึงสอนด้วยความรู้เฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในการตอบคำถาม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้องที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ในรอบที่ 1 (Portfolio)
  • น้องที่อยากปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เนื้อหาบทเรียน
ใน 12 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Getting to know IR
– Key concept of International relations
– International organization
– Interview Session

Week 2 Picture of IR
– Theories of International relations
– Public policy & Foreign policy
– Interview Session

Week 3 IR Tools of analysis
– IR Tools of analysis #1
– IR Tools of analysis #2
– IR Tools of analysis #3
– Interview Session

Week 4 Getting ready for IR
– International Political Economy (IPE)
– Global trends
– Interview Session

พี่ปัน BIR รุ่น 1

พี่ปัน – ฐานิศร์ เหราบัตย์ (ฺBIR รุ่น 1)


ประวัติการศึกษา
– MSc in International Migration and Public Policy, London School of Economics and Political Science (LSE)
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประสบการณ์ฝึกอบรม
– โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
– Secondment, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
– Trainee, UNESCO Youth Peace Ambassador
ประวัติการทำงาน
– The Asia Foundation, Amnesty International, สำนักงาน ก.พ.ร., กระทรวงการต่างประเทศ​งานปัจจุบัน
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Policy Analyst) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.  ได้เรียนเนื้อหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.  ได้อัพเดทข่าวสาร สถานการณ์โลก และความรู้รอบตัวที่สำคัญ
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) อย่างรอบด้าน
4. ได้ปรับพื้นฐานและฝึกฝนการเขียน Essay
5. ได้ไอเดียและแนวทางในการตอบข้อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
6. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนะแนวทางด้านการเรียนและการทำงานจากรุ่นพี่คณะ

หลักสูตร:             BIR Admission (With written exam)
รูปแบบการเรียน: สอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลา:              12 ชม. ภายใน 4 สัปดาห์ (เรียนทุกวันเสาร์)
วันที่:                      12 – 29 ธันวาคม 2563
ราคา:                     8,900 บาท

คอร์สเปิดช่วงไหน

ตอบ  โดยปกติแล้วจะเปิด 1 รอบ/ปี คือเดือน ธันวาคม ค่ะ

หากติดธุระสามารถเรียนชดเชยได้ไหม

ตอบ สามารถแจ้งวันหยุด และดูเทปชดเชยการสอนได้ค่ะ

ไม่มีพื้นฐานสามารถลงเรียนได้ไหม

ตอบ ได้แน่นอนค่ะ และถือว่าเรียนถูกคอร์สแล้ว เพราะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่สอนตั้งแต่พื้นฐานความรู้รัฐศาสตร์ค่ะ น้องที่ไม่เคยอ่านหนังสือหรือหาความรู้ด้านรัฐศาสตร์มาก่อนสามารถเรียนได้ค่ะ

เป็นคอร์สสดใช่ไหม

ตอบ เป็นคอร์สสดค่ะ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ GPA 3.75 ขึ้นไป TU-GET 500 ขึ้นไป

เรียนกี่โมงถึงกี่โมง

ตอบ 09.00 – 12.00 น. ค่ะ

มีการบ้านไหม

ตอบ มีการบ้านทุกคาบค่ะ

สถานที่เรียนอยู่ที่ไหน

ตอบ อาคาร Silom Space สามารถใช้ BTS ศาลาแดง หรือ MRT ลุมพินีมาที่สถานที่เรียนได้ค่ะ

จำนวนคนเรียนต่อรุ่น

ตอบ กลุ่มละไม่เกิน 12 คนค่ะ

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
Dec
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
Oct
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
Oct
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ