BJM/COMMARTS

คณะวารสารศาสตร์ (BJM) และคณะนิเทศศาสตร์ (COMMARTS) เป็นคณะที่จบออกมาสามารถทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ในแวดวงสื่อสารมวลชนหรือวงการบันเทิง ไม่ว่าจะงานบริหารการสื่อสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์และภาพถ่าย โฆษณา วิทยุโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ หรืองานที่ใช้สื่อสมัยใหม่ต่างๆ

ไม่ว่าน้องๆ จะรู้ตัวเองอย่างแน่วแน่แล้วว่านี่แหละคือคณะในฝัน! หรือว่ากำลังมีคำถามกับตัวเองว่า เราเหมาะกับคณะนี้หรือไม่ คอร์สนี้ถูกออกแบบขึ้นโดยศิษย์เก่าคณะ BJM เพื่อปรับความเข้าใจด้านความรู้พื้นฐานของสื่อสารมวลชน ความรู้เรื่องสื่อ และ การสื่อสาร เมื่อน้องๆ ได้เข้าใจถึงพื้นฐานของคณะวารสารฯ และนิเทศฯ แล้ว น้องๆ ก็สามารถนำความรู้ไปตอบในข้อสอบ Essay ของคณะ และนำไปตอบสัมภาษณ์ได้อีกด้วยค่ะ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • ผู้ที่อยากเข้าคณะ BJM และ COMMARTS
  • ผู้ที่อยากปรับพื้นฐานความรู้และความเข้าใจคณะ BJM และ COMMARTS

เนื้อหาบทเรียน
ใน 12 ชั่วโมงน้องๆ จะได้เรียนรู้หัวข้อดังต่อไปนี้

Week 1 Essay Writing and Critical thinking
ผู้เรียนจะได้ปรับพื้นฐานการเขียน Essay ให้มีโครงสร้างที่ถูกต้อง รู้วิธีการเขียน Introduction และ Conclusion เบื้องต้น นอกจากนี้จะได้เรียนรู้กระบวนการ Brainstorming และ Critical thinking ซึ่งเป็น-ทักษะที่สำคัญในการเตรียมตอบคำถามยากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนตอบ Essay หรือ การตอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ

Week 2 Introduction to Journalism
ผู้เรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและทักษะเบื้องต้นทางด้านวารสาร เช่น ได้เรียนรู้หน้าที่และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน (Principle and Ethics) และสิทธิเสรีภาพสื่อกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (Freedom of Speech) เป็นต้น

Week 3 Introduction to communication
ผู้เรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นของการสื่อสาร และได้เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารที่สังคมโลกใช้ตั้งแต่สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) จนถึงสื่อใหม่ (New Media) รวมถึงเรียนรู้อิทธิพลของสื่อใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมไปจนถึงสังคมวงกว้าง

Week 4 News & Current Affairs
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสาร ข่าวปลอม (Fake news) และทักษะการรู้เท่าทันข่าว (Media literacy) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการใช้เสพข้อมูลในยุคดิจิตอล รวมถึงอัพเดทสถานการณ์ข่าวสำคัญในปัจจุบันที่อาจจะมีการถามถึงในข้อสอบ Essay หรือการสัมภาษณ์

พี่ปุ้ม-ธรรศญา ภูยานนท์ (BJM รุ่น 4)

ประวัติการศึกษา
– นักเรียนแลกเปลี่ยน IOWA, USA
– ปริญญาตรีคณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
– นักเรียนการบิน (CPL) Oklahoma, USA
ประสบการณ์ฝึกอบรม
– Academic English: Writing Specialization, Certificate Course, University of California, Irvine
– ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
– ประสบการณ์สอน Writing 8 ปี
งานปัจจุบัน
– ผู้ก่อตั้ง ‘EngSnack’

1. เรียนรู้กระบวนการ Brainstorming และ Critical Thinking เพื่อใช้วิเคราะห์การตอบคำถาม
2. ได้ปรับพื้นฐานการเขียน Essay
3. เข้าใจภาพรวมของการสอบเข้า BJM จากข้อสอบเก่า
4. เห็นแนวคำตอบจาก Essay จริงของศิษย์เก่าที่สอบติด BJM
5. เรียนรู้ทฤษฎีและทักษะเบื้องต้นของวารสารฯ
6. เรียนรู้กระบวนการความคิดในแบบนักสื่อสารมวลชน
7. เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นของการสื่อสาร การใช้สื่อดั้งเดิม และ สื่อใหม่
8. ได้อัพเดทข่าวสารในปัจจุบันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องเรียน

9. ได้ไอเดียในการนำไปเขียนตอบข้อสอบเรียงความและสัมภาษณ์

หลักสูตร:              BJM/COMMARTS
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            12 ช.ม.
วันที่:                     6 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565 (เรียนทุกอาทิตย์)
เวลา:                    09:00 – 11:00 น.
ราคา:                   8,900 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

13
พ.ย.
เทคนิคการเลือกคณะในฝันสำหรับน้องๆมัธยม คณะแบบไหน ที่ใช่สำหรับเรา

หลายๆคน อาจจะกำลังสนใจหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และภาษา ซึ่งถ้าพูดถึงหลักสูตรอินเตอร์แล้ว ก็คงไม่พ้น BAS TU และ BALAC CU แต่น้องๆ อาจจะยังไม่เห็นภาพว่า แล้ว 2 หลักสูตรนี้ มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราเหมาะกับหลักสูตรไหน

Posted in: Admission Courses, Engsnack, News,
Tags: Admission,
13
พ.ย.
ข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP คืออะไร ทำไมต้องสอบ

ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP กันโดยเฉพาะน้องๆคนที่จะสอบเข้าภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากข้อสอบทั้งสองชุดนี้เป็นข้อสอบวัดระดับในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาซึ่งถูกผลิตโดยแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ

Posted in: Engsnack, Test Prep Courses,
Tags: CU-TEP, TU-GET, ภาคอินเตอร์,
13
พ.ย.
คณะที่คนต่างพูดถึง LLB นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คณะ LLB ได้มีการเซ็นสัญญานักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหลากหลายประเทศด้วยกัน โดยน้องๆสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ตอนชั้นปี 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษจะคล้ายกับหลักสูตรภาษาไทย เพียงแต่จะเน้นไปที่กฎหมายธุรกิจเป็นหลัก และ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ