แนะนำคณะ BEC TU โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ธรรมศาสตร์

Table of Contents

Bachelor of Arts in Business English Communication (International Program) หรือ BEC คือ หลักสูตรนานาชาติภาษาอังกฤษ 4 ปี มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ของการสื่อสารทาง ธุรกิจ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของธุรกิจ และมีทักษะด้านการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การเรียนการสอนจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาพื้นฐานของธุรกิจ รวมถึงเนื้อหาด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ จิตวิทยา ศิลปะ วัฒนธรรม และทักษะการสื่อสาร หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงานในระดับสากล หรือศึกษาต่อได้อย่างมั่นใจ

BEC เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

BEC tu ใช้การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ เน้นทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยศาสตร์ด้านธุรกิจและศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหาร การตลาด การโฆษณา เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การประชาสัมพันธ์ การต่อรองในเชิงธุรกิจ

BEC ต่างกับ BBA อย่างไร

BEC คือคณะศิลปศาสตร์ (ภาษา) มีเรียนวิชาพื้นฐานบริหารแต่จะเรียนเน้นไปที่การเรียนและการใช้งานภาษาอังกฤษมากกว่า ส่วน BBA คือคณะบริหาร มีเอกให้เลือกเรียน 3 เอกคือ บัญชี การเงิน บริหาร และจะเรียนทั้ง 4 ปีที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ หากน้องๆ คนไหนชอบภาษามากกว่า อยากเรียนรู้การบริหารแค่พอเป็นพื้นฐาน BEC น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

คณะนี้เรียนที่ไหน

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ค่าเทอม BEC TU

100,000 บาท/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)

เรียน PBIC จบแล้วทำงานอะไร

ศิษย์เก่า BEC มีสาขาอาชีพที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ทำงานในสถานทูต นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักโฆษณา ทำงานตำแหน่งต่างๆ บริษัทข้ามชาติ นักแปล อาจารย์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้วยความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีสาขาอาชีพที่รองรับมากมายหลายแขนง

BEC TU Requirements

รอบ Portfolio

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่าผลอย่างใดตามรายละเอียดดังนี้

● ผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) ต้องได้อย่างต่ำ C
● NEW GED minimum score of 660 (out of 800), minimum of 165 for each subject

2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลสอบไม่เกิน 2 ปี

● IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป
      – TOEFL iBT (internet-based test) 80 คะแนนขึ้นไป
      – SAT 400 (NEW SAT) Evidence-based Reading and Writing
● TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 70

เกณฑ์การคัดเลือก

● ผลงานด้านวิชาการ
● Academic activity
● Business and management skills
● Green living and sustainability
● The world of digital and technology in the 21st-century
● Culture and language specialities

รอบ Admission สอบข้อเขียนเกี่ยวกับอะไร

ข้อสอบ BEC มีการพัฒนาเปลี่ยนไปทุกปี โดยปีก่อนๆ (ก่อนมีโควิด) การสอบข้อเขียนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นเรื่อง Language Use โดยจะทดสอบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษผ่านการทำข้อสอบ Error Identification ส่วนที่สองจะเป็นการอ่าน Passage ตอบคำถามและจับใจความสำคัญ และ ส่วนสุดท้าย Essay โดยคำถามให้แสดงความคิดเห็น (ไม่มีผิดไม่มีถูก) ซึ่งจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือข่าวแวดวงธุรกิจในโลกในปัจจุบัน แต่ในปีปัจจุบันได้มีการปรับข้อสอบเหลือ 2 ส่วนคือการอ่าน Passage และการเขียน Essay เท่านั้น

การเตรียมตัวสอบข้อเขียนรอบ Admission

ในการสอบ BEC TU น้องๆควร หมั่นติดตามข่าวสารให้ทันโลกโดยเฉพาะข่าวแวดวงธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้รอบตัว และทักษะการคิดวิเคราะห์ หมั่นฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเฉพาะทักษะการอ่านและเขียนบ่อยๆ แนะนำให้ฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษทุกวัน และ ฝึกวิธีการเขียน essay ให้ถูกหลักไวยากรณ์

ตัวอย่างข้อสอบข้อเขียน BEC

2018 Automation and AI are threats to Thailand’s labour market. Do you agree or not and why?
2019 How public transportation in metropolitan should be improved or supported?
2021 “If you are looking for happiness, spend more time with people and less time with your phone.” Do you agree or disagree?

BEC สอบสัมภาษณ์อย่างไร

แน่นอนว่าการสัมภาษณ์ BEC นั้นจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ สิ่งที่เราสามารถเตรียมตัวไปได้ เช่น การแนะนำตัว เหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากเข้าคณะนี้ เราควรรู้เบื้องต้นว่าคณะนี้เรียนอะไรบ้าง เพราะอาจจะโดนคำถามประมาณว่า เราอยากเรียนวิชาไหนที่สุด หรือ แม้กระทั่งว่าเราคาดหวังอะไรจากคณะนี้ค่ะ นอกจากนี้ น้องๆ อาจจะโดนคำถามที่ให้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือ การเมือง การฝึกอ่านหรือฟังข่าวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะทำให้น้องๆ สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและสามารถนำมาใช้ในการตอบสัมภาษณ์ได้ค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมพกความมั่นใจไปด้วยนะคะ

สรุป

BEC tu คือ หลักสูตรที่ให้ความรู้ในศาสตร์ของการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของธุรกิจ และมีทักษะด้านการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะ bec tu

● เรียนที่มธ. ศูนย์รังสิต
● ค่าเทอม 100,000 บาท/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
● BEC ต่าง BBA ตรงที่ BEC คือคณะศิลปศาสตร์ มีเรียนวิชาพื้นฐานบริหารด้วยแต่เน้นไปที่การเรียนและการใช้งานภาษาอังกฤษมากกว่า ส่วน BBA คือคณะบริหารเลย มีเลือกเรียนได้ 3 เอกคือบัญชี การเงิน และ บริหาร
● ด้วยความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เรียนจบแล้วมีสาขาอาชีพที่รองรับมากมายหลายแขนงทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ทำงานในสถานทูต นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักโฆษณา ทำงานตำแหน่งต่างๆ บริษัทข้ามชาติ นักแปล อาจารย์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น

BEC TU Requirement รอบพอร์ทโฟลิโอ

1. ใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

● IELTS 6.5
● TOEFL (IBT) 80
● TUGET (CBT) 70
● New SAT (Reading and Writing) 400

2. เกณฑ์การคัดเลือก

● ผลงานด้านวิชาการ
● Academic activity
● Business and management skills
● Green living and sustainability
● The world of digital and technology in the 21st-century
● Culture and language specialities

รอบ Admission ข้อเขียนที่ใช้สอบเข้า BEC TU เกี่ยวกับอะไร

ข้อสอบข้อเขียนคำถามให้แสดงความคิดเห็น (ไม่มีผิดไม่มีถูก) วัดการใช้เหตุผล
ตัวอย่างคำถามเช่น ปี 2021 “If you are looking for happiness, spend more time with people and less time with your phone.” Do you agree or disagree?

สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ