BEC

แนะนำคณะ BEC โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ธรรมศาสตร์

Bachelor of Arts in Business English Communication (International Program) หรือ BEC เป็นหลักสูตรนานาชาติภาษาอังกฤษ 4 ปี มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ของการสื่อสารทาง ธุรกิจ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของธุรกิจ และมีทักษะด้านการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การเรียนการสอนจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาพื้นฐานของธุรกิจ รวมถึงเนื้อหาด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ จิตวิทยา ศิลปะ วัฒนธรรม และทักษะการสื่อสาร หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงานในระดับสากล หรือศึกษาต่อได้อย่างมั่นใจ

BEC เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

BEC ใช้การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ เน้นทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยศาสตร์ด้านธุรกิจและศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหาร การตลาด การโฆษณา เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การประชาสัมพันธ์ การต่อรองในเชิงธุรกิจ

ต่างกับ BBA อย่างไร

BEC คือคณะศิลปศาสตร์ (ภาษา) มีเรียนวิชาพื้นฐานบริหารแต่จะเรียนเน้นไปที่การใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า ส่วน BBA คือคณะบริหาร มีเอกให้เลือกเรียน 3 เอกคือ บัญชี การเงิน บริหาร และจะเรียนทั้ง 4 ปีที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ หากน้องๆ คนไหนชอบภาษามากกว่า อยากเรียนรู้การบริหารแค่พอเป็นพื้นฐาน BEC น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

คณะนี้เรียนที่ไหน

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ค่าเทอม

100,000 บาท/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)

เรียนจบแล้วทำงานอะไร

ศิษย์ BEC มีสาขาอาชีพที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ทำงานในสถานทูต นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักโฆษณา ทำงานตำแหน่งต่างๆ บริษัทข้ามชาติ นักแปล อาจารย์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้วยความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีสาขาอาชีพที่รองรับมากมายหลายแขนง

Admission Requirements

รอบ Portfolio

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่าผลอย่างใดตามรายละเอียดดังนี้
 • ผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) ต้องได้อย่างต่ำ C
 • NEW GED minimum score of 660 (out of 800), minimum of 165 for each subject
 1. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
 • IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป
  – TOEFL iBT (internet-based test) 80 คะแนนขึ้นไป
  – SAT 400 (NEW SAT) Evidence-based Reading and Writing
 • TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 70

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ผลงานด้านวิชาการ
 • Academic activity
 • Business and management skills
 • Green living and sustainability
 • The world of digital and technology in the 21st-century
 • Culture and language specialities

สอบข้อเขียนเกี่ยวกับอะไร

ข้อสอบ BEC มีการพัฒนาเปลี่ยนไปทุกปี โดยปีก่อนๆ (ก่อนมีโควิด) การสอบข้อเขียนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นเรื่อง Language Use โดยจะทดสอบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษผ่านการทำข้อสอบ Error Identification ส่วนที่สองจะเป็นการอ่าน Passage ตอบคำถามและจับใจความสำคัญ และ ส่วนสุดท้าย Essay โดยคำถามให้แสดงความคิดเห็น (ไม่มีผิดไม่มีถูก) ซึ่งจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือข่าวแวดวงธุรกิจในโลกในปัจจุบัน แต่ในปีปัจจุบันได้มีการปรับข้อสอบเหลือ 2 ส่วนคือการอ่าน Passage และการเขียน Essay เท่านั้น

การเตรียมตัวสอบข้อเขียน

น้องๆควร หมั่นติดตามข่าวสารให้ทันโลกโดยเฉพาะข่าวแวดวงธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้รอบตัว และทักษะการคิดวิเคราะห์ หมั่นฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเฉพาะทักษะการอ่านและเขียนบ่อยๆ แนะนำให้ฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษทุกวัน และ ฝึกวิธีการเขียน essay ให้ถูกหลักไวยากรณ์

ตัวอย่างข้อสอบข้อเขียน

2018 Automation and AI are threats to Thailand’s labour market. Do you agree or not and why?
2019 How public transportation in metropolitan should be improved or supported?

สอบสัมภาษณ์อย่างไร

แน่นอนว่าการสัมภาษณ์จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ สิ่งที่เราสามารถเตรียมตัวไปได้ เช่น การแนะนำตัว เหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากเข้าคณะนี้ เราควรรู้เบื้องต้นว่าคณะนี้เรียนอะไรบ้าง เพราะอาจจะโดนคำถามประมาณว่า เราอยากเรียนวิชาไหนที่สุด หรือ แม้กระทั่งว่าเราคาดหวังอะไรจากคณะนี้ค่ะ นอกจากนี้ น้องๆ อาจจะโดนคำถามที่ให้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือ การเมือง การฝึกอ่านหรือฟังข่าวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะทำให้น้องๆ สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและสามารถนำมาใช้ในการตอบสัมภาษณ์ได้ค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมพกความมั่นใจไปด้วยนะคะ

สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ