BBA CU VS BBA TU-04

BBA จุฬา กับ BBA ธรรมศาสตร์ ต่างกันอย่างไร

ในบทความนี้ เราจะพาน้องๆ มารู้จักกับ BBA จุฬา และ BBA ธรรมศาสตร์ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งในด้านหลักสูตร สาขาแยกย่อยมีความหลากหลายแค่ไหน …

Read more