พิชิต Error Identification ทุกสนามสอบ

Get course
error identification

หากน้องๆ รู้สึกว่าไม่ค่อยถนัด Grammar เลย ทำ Error Identification แล้วมองไม่ออกว่าข้อไหนผิด เราขอแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ เนื้อหาในคอร์สนี้สรุปเนื้อหาแกรมม่าทั้งหมด 18 บทที่มักจะเจอในข้อสอบ Error Identification 100% นอกจากจะมีเนื้อหาแกรมม่าที่เข้มข้นแล้ว ยังสอนวิธีการทำโจทย์อย่างละเอียดอีกด้วย คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:

  1. ผู้ที่ไม่ถนัดแกรมม่า และต้องการปูพื้นฐานแกรมม่าให้แน่นๆ
  2. ผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน Error Identification ทุกสนามสอบ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส:

  1. หนังสือสรุป Grammar

Error Identification

1
เทคนิคการทำ error identification
4m 44s

เนื้อหาแกรมม่าพร้อมโจทย์

1
Unit 1 Noun
13m 49s
2
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Noun
3m 48s
3
Unit 2 Pronoun
7m 21s
4
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Pronoun
5m 06s
5
Unit 3 Adjective
7m 20s
6
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Adjective 1
6m 10s
7
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Adjective 2
6m 46s
8
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Adjective 3
3m 54s
9
Unit 4 Article
11m 58s
10
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Article
3m 23s
11
Unit 5 Verb (1)
8m 02s
12
Unit 5 Verb (2)
8m 13s
13
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb 1
4m 13s
14
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb 2
4m 16s
15
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb 3
1m 38s
16
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb 4
4m 17s
17
Unit 6 Adverb
4m 23s
18
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Adverb
9m 01s
19
Unit 7 Comparison
8m 31s
20
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Comparison 1
3m 02s
21
ตัวอย่างโจทย์ Comparison 2
3m 38s
22
Unit 8 Pronoun-Adjective-Adverb
9m 36s
23
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Pronoun-Adjective-Adverb 1
6m 17s
24
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Pronoun-Adjective-Adverb 2
8m 13s
25
Unit 9 Tense
14m 13s
26
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Tense 1
5m 46s
27
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Tense 2
5m 55s
28
Unit 10 Voice
1m 10s
29
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Voice 1
6m 09s
30
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Voice 2
4m 16s
31
Unit 11 Mood If-sentence
13m 13s
32
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Mood If-sentence
3m 08s
33
Unit 12 Non-infinite verb (verbal)
12m 04s
34
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Non-infinite verb (verbal)
4m 10s
35
Unit 13 Preposition
3m 12s
36
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Preposition
4m 09s
37
Unit 14 Conjunction
7m 58s
38
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Conjunction
5m 34s
39
Unit 15 Sentence-Clause-Phrase (1)
9m 50s
40
Unit 15 Sentence-Clause-Phrase (2)
12m 16s
41
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Sentence-Clause-Phrase
3m 47s
42
Unit 16 Compound sentence
3m 47s
43
Unit 17 Complex sentence
5m 22s
44
Unit 18 Parallelism
2m 52s
45
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Parallelism
3m 45s

แบบฝึกหัดรวมท้ายบท

1
Intro to แบบฝึกหัดรวมท้ายบท
2m 02s
2
โจทย์ Error ข้อ 1
5m 36s
3
โจทย์ Error ข้อ 2
3m 02s
4
โจทย์ Error ข้อ 3
2m 32s
5
โจทย์ Error ข้อ 4
2m 42s
6
โจทย์ Error ข้อ 5
3m 58s
7
โจทย์ Error ข้อ 6
4m 48s
8
โจทย์ Error ข้อ 7
3m 41s
9
โจทย์ Error ข้อ 8
4m 05s
10
โจทย์ Error ข้อ 9
4m 05s
11
โจทย์ Error ข้อ 10
3m 14s

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review