เตรียมสอบเข้า LLB นิติศาสตร์อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

Get course
Reading comprehension


ในการสอบเข้าคณะ LLB นอกจากจะต้องมีทักษะการเขียนและอ่านที่ดีแล้ว น้องๆ ยังต้องสามารถแสดงถึงทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมาย (Legal Mind) อีกด้วย ซึ่งในคอร์สนี้รุ่นพี่ LLB จะมาน้องๆ มาปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสอบ TUAdLAW ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเขียน Essay ที่ถูกต้องตามหลักของคณะ ทำความเข้าใจข้อสอบพาร์ท Logical Reasoning ผ่านคอร์สระยะสั้น อีกทั้งในคอร์สออนไลน์นี้ น้องๆ จะได้ฝึกการเขียน Essay จริง และได้รับ Feedback ฟรีอีกด้วย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:

  1. น้องๆ ที่ต้องการเตรียมตัวเข้า LLB Track 2
  2. น้องๆ ที่ต้องการปูพื้นฐานการเขียน Essay ตามแบบฉบับนักกฎหมาย
  3. น้องๆ ที่ต้องการทำความเข้าใจข้อสอบพาร์ท Logical Reasoning และคำถามแต่ละประเภท

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้:

  1. บริการตรวจ essay 1 ครั้ง

Introduction

1
Introduction to TUAdLAW
1m 05s

แนะนำ TUAdLAW

Essay

1
Essay component
6m 12s

องค์ประกอบของการเขียน Essay

2
Types of essays
49s

เกริ่นนำประเภทของ essay แต่ละแบบ

3
Opinion-based essay
10m 37s

วิธีการเขียน Essay ที่แสดงความคิดเห็น

4
How to plan your essay
11m 27s

วิธีการวางแผนการเขียน Essay

5
Important concept
9m 44s

คอนเซปต์สำคัญที่ควรนำมาใช้ในการช่วยแสดงความคิดใน Essay

Logical reasoning

1
What is logical reasoning test?
1m 15s

ทำความรู้จักข้อสอบ Logical Reasoning

2
Assumption question
2m 4s

คำถามประเภท Assumption

3
Strengthening question
2m 10s

คำถามประเภท Strengthen

4
Weakening question
2m 3s

คำถามประเภท weaken

5
Identify principle
1m 43s

คำถามประเภท identify principle

6
Scenario to principle
2m 5s

คำถามประเภท scenario to principle

7
Paradox question
2m 6s

คำถามประเภท paradox

8
Role of a statement
1m 59s

คำถามประเภท role of a statement

9
Point of contention
1m 55s

คำถามประเภท point of contention

10
Point of agreement
1m 52s

คำถามประเภท point of agreement

Reading Comprehension

1
Reading and study tips
1m 41s

เทคนิคการทำข้อสอบ Reading

2
Homework
1m 4s

Homework assignment

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review