เพิ่มทักษะการอ่าน Reading Comprehension

reading

Reading Comprehension เป็นการทดสอบความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งมักจะอยู่ในข้อสอบวัดระดับภาษาทั่วไป เช่น ielts cutep tuget toeic sat เป็นต้น โดยปกติแล้ว ในข้อสอบนั้น พาร์ท Reading comprehension มักจะเป็นพาร์ทที่มีสัดส่วนคะแนนเยอะมากที่สุด ดังนั้นถ้าทุกๆ คนสามารถทำพาร์ทนี้ออกมาได้ดี ก็จะมีโอกาสทำคะแนนได้ตามเกณฑ์นะคะ และคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่สอนเทคนิคการอ่าน สอดแทรกเนื้อหาแกรมม่าที่จำเป็นต่อการทำ Reading Comprehension ทำให้บทความที่ดูยาวและยาก ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:

  1. น้องที่ต้องการปรับพื้นฐานการอ่าน Reading Comprehension ได้ดีขึ้น
  2. น้องที่ต้องการอัพคะแนนพาร์ท Readinh Comprehension ให้ถึงเกณฑ์

สิ่งที่จะได้รับ:

  1. หนังสือเทคนิคการอ่าน

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review