เพิ่มทักษะการอ่าน Reading Comprehension

Get course
reading

Reading Comprehension เป็นการทดสอบความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งมักจะอยู่ในข้อสอบวัดระดับภาษาทั่วไป เช่น ielts cutep tuget toeic sat เป็นต้น โดยปกติแล้ว ในข้อสอบนั้น พาร์ท Reading comprehension มักจะเป็นพาร์ทที่มีสัดส่วนคะแนนเยอะมากที่สุด ดังนั้นถ้าทุกๆ คนสามารถทำพาร์ทนี้ออกมาได้ดี ก็จะมีโอกาสทำคะแนนได้ตามเกณฑ์นะคะ และคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่สอนเทคนิคการอ่าน สอดแทรกเนื้อหาแกรมม่าที่จำเป็นต่อการทำ Reading Comprehension ทำให้บทความที่ดูยาวและยาก ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:

  1. น้องที่ต้องการปรับพื้นฐานการอ่าน Reading Comprehension ได้ดีขึ้น
  2. น้องที่ต้องการอัพคะแนนพาร์ท Readinh Comprehension ให้ถึงเกณฑ์

สิ่งที่จะได้รับ:

  1. หนังสือเทคนิคการอ่าน

1
เทคนิคการทำ Reading
3m 53s
2
Unit 1 Conjunction
5m 07s
3
Unit 2 Sentence
12m 52s
4
Unit 2 Clause
2m 23s
5
Unit 2 Phrase
10m 26s
6
วิเคราะห์รูปประโยคจากการอ่าน (1)
17m 16s
7
วิเคราะห์รูปประโยคจากการอ่าน (2)
10m 31s
8
Unit 3 Main idea
8m 34s
9
Unit 4 Supporting detail
8m 16s
10
Unit 5 Vocabulary in context
4m 21s
11
Unit 6 Reference
5m 22s
12
4 ขั้นตอนในการทำข้อสอบ Reading
3m 17s
13
ตัวอย่าง reading (1) สแกนคำถาม
9m 57s
14
ตัวอย่าง reading (1) ย่อหน้าที่ 1
18m 26s
15
ตัวอย่าง reading (1) ย่อหน้าที่ 2
17m 3s

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review