พิชิต TU GET 750++

Get course
TUGET

ทำไม TUGET ถึงยากขนาดนี้?
กังวลว่าจะไม่ถึงเกณฑ์?
สอบหลายรอบแล้วแต่ไม่ผ่านซักที?
มีเวลาให้เตรียมตัวอ่านน้อย?

หากน้องกำลังต้องการคะแนน TU-GET เพื่อยื่นเข้าคณะในฝัน แต่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ข้างต้น หลักสูตรคอร์ส TU-GET ของเรา จะช่วยคลายความกังวล และจะเปลี่ยนความยากของข้อสอบ TU-GET ให้เป็นเรื่องง่ายในทุกๆ พาร์ท คอร์สนี้จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้เทคนิคการจับข้อสังเกตข้อสอบ Error Identification (ที่มักจะมี pattern เหมือนๆ กัน) แนวทางและเทคนิคการอ่าน Passage ยาวๆ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:
1. ผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานแกรมม่ามาก่อน
2. ผู้ที่ไม่เคยสอบ TU-GET และอยากเตรียมตัวก่อนสอบ
3. ผู้ที่ต้องการอัพคะแนนให้ถึงเกณฑ์

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส:
1. หนังสือสรุป Grammar
2. หนังสือ Reading 101
3. คำศัพท์กว่า 700 คำ
4. แบบฝึกหัด TU-GET

Part 1 Introduction to TU-GET

1
ทำความรู้จักข้อสอบ TU-GET (PBT)
5m 12s

Part 2 Error Identification

1
Unit 1 Noun
13m 49s
2
Unit 1 Noun
13m 49s
3
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Noun
3m 48s
4
Unit 2 Pronoun
7m 21s
5
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Pronoun
5m 06s
6
Unit 3 Adjective
7m 20s
7
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Adjective (1)
6m 10s
8
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Adjective (2)
6m 46s
9
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Adjective (3)
3m 54s
10
Unit 4 Article
11m 58s
11
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Article
3m 23s
12
Unit 5 Verb (1)
8m 02s
13
Unit 5 Verb (2)
8m 13s
14
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb (1)
4m 13s
15
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb (2)
4m 16s
16
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb (3)
1m 38s
17
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb (4)
4m 17s
18
Unit 6 Adverb
4m 23s
19
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Adverb
9m 01s
20
Unit 7 Comparison
8m 31s
21
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Comparison (1)
3m 02s
22
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Comparison (2)
3m 38s
23
Unit 8 Pronoun-Adjective-Adverb
9m 36s
24
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Pronoun-Adjective-Adverb (1)
6m 17s
25
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Pronoun-Adjective-Adverb (2)
8m 13s
26
Unit 9 Tense
14m 13s
27
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Tense (1)
5m 46s
28
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Tense (2)
5m 55s
29
Unit 10 Voice
1m 10s
30
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Voice (1)
6m 09s
31
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Voice (2)
4m 16s
32
Unit 11 Mood If-sentence
13m 13s
33
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Mood If-sentence
3m 08s
34
Unit 12 Non-infinite verb (verbal)
12m 04s
35
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Non-infinite verb (verbal)
4m 10s
36
Unit 13 Preposition
3m 12s
37
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Preposition
4m 09s
38
Unit 14 Conjunction
7m 58s
39
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Conjunction
5m 34s
40
Unit 15 Sentence-Clause-Phrase (1)
9m 50s
41
Unit 15 Sentence-Clause-Phrase (2)
12m 16s
42
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Sentence-Clause-Phrase
3m 47s
43
Unit 16 Compound sentence
3m 47s
44
Unit 17 Complex sentence
5m 22s
45
Unit 18 Parallelism
2m 52s
46
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Parallelism
3m 45s
47
Intro to แบบฝึกหัดรวมท้ายบท
2m 02s
48
โจทย์ Error ข้อ 1
5m 36s
49
โจทย์ Error ข้อ 2
3m 02s
50
โจทย์ Error ข้อ 3
2m 32s
51
โจทย์ Error ข้อ 4
2m 42s
52
โจทย์ Error ข้อ 5
3m 58s
53
โจทย์ Error ข้อ 6
4m 48s
54
โจทย์ Error ข้อ 7
3m 41s
55
โจทย์ Error ข้อ 8
4m 05s
56
โจทย์ Error ข้อ 9
4m 05s
57
โจทย์ Error ข้อ 10
3m 14s

Part 3 Sentence Completion

1
เทคนิคการทำ Sentence Completion
13m 13s
2
Unit 5 Verb
6m 27s
3
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb (1)
6m 51s
4
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Verb (2)
6m 02s
5
Unit 7 Comparison
6m 07s
6
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Comparison
4m 15s
7
Unit 8 Pronoun-Adjective-Adverb
7m 20s
8
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Pronoun-Adjective-Adverb (1)
2m 39s
9
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Pronoun-Adjective-Adverb (2)
3m 18s
10
Unit 9 Tense
5m 16s
11
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Tense
3m 41s
12
Unit 11 Mood If-Sentence
8m 05s
13
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Mood If-Sentence (1)
4m 46s
14
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Mood If-Sentence (2)
2m 23s
15
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Mood If-Sentence (3)
3m 31s
16
Unit 13 Preposition
3m 13s
17
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Preposition (1)
2m 48s
18
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Preposition (2)
4m 18s
19
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Preposition (3)
3m 22s
20
Unit 14 Conjunction
6m 05s
21
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Conjunction
2m 51s
22
Unit 15 Sentence-Clause-Phrase
12m 14s
23
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Sentence-Clause-Phrase (1)
6m 53s
24
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Sentence-Clause-Phrase (2)
5m 25s
25
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Sentence-Clause-Phrase (3)
4m 26s
26
Unit 16 Compound sentence
3m 47s
27
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Compound sentence
5m 24s
28
Unit 17 Complex sentence
5m 13s
29
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Complex sentence (1)
4m 15s
30
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Complex sentence (2)
4m 34s
31
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Complex sentence (3)
4m 58s
32
Unit 18 Parallelism
3m 10s
33
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง Parallelism
5m 21s
34
Intro to แบบฝึกหัดรวมท้ายบท
2m 57s
35
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 1
4m 42s
36
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 2
5m 39s
37
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 3
5m 12s
38
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 4
4m 37s
39
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 5
6m 03s
40
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 6
5m 12s
41
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 7
4m 38s
42
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 8
6m 01s
43
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 9
5m 05s
44
โจทย์ Sentence Completion ข้อ 10
5m 46s

Part 4 Reading Comprehension

1
เทคนิคการทำ Reading
3m 53s
2
Unit 1 Conjunction
5m 07s
3
Unit 2 Sentence
12m 52s
4
Unit 2 Clause
2m 23s
5
Unit 2 Phrase
10m 26s
6
วิเคราะห์รูปประโยคจากการอ่าน (1)
17m 16s
7
วิเคราะห์รูปประโยคจากการอ่าน (2)
10m 31s
8
Unit 3 Main idea
8m 34s
9
Unit 4 Supporting detail
8m 16s
10
Unit 5 Vocabulary in context
4m 21s
11
Unit 6 Reference
5m 23s
12
4 ขั้นตอนในการทำข้อสอบ Reading
3m 17s
13
ตัวอย่าง reading (1) สแกนคำถาม
9m 57s
14
ตัวอย่าง reading (1) ย่อหน้าที่ 1
18m 26s
15
ตัวอย่าง reading (1) ย่อหน้าที่ 2
17m 03s

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review