เคล็ดลับเขียน Essay เพื่อเข้าม.อินเตอร์

Get course
writing

ถ้าตอนนี้น้องๆ กำลังตัดสินใจเลือกเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยในภาคอินเตอร์อยู่ ทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay writing) เป็นหนึ่งทักษะที่น้องจะต้องเจอไปตลอดการเรียน 4 ปี..บางคนอาจจะต้องใช้ไปจนถึงตอนทำงานเลยแหละ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:
1. น้องๆ ที่ต้องการปูพื้นฐานทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
2. ผู้ที่อยากเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าคณะอินเตอร์
3. ผู้ที่อยากพัฒนาการเรียบเรียงไอเดียเพื่อการเขียนที่ดีขึ้น
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส:
1. หนังสือ Writing 101
2. เขียน Essay จริงประมาณ 7 – 8 บทความ และได้รับการตรวจแก้ และ Feedback จากผู้สอน

Part 1 #Unit1 ทำความรู้จัก Paragraph

1
What is paragraph?
5m 49s

การเข้าใจว่า Paragraph ที่ดีมีคุณลักษณะอย่างไรจะเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกในการต่อยอดการเขียน Essay ได้ดี 

2
Which paragraph is better?
10m 08s

เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่า ย่อหน้าไหนเขียนได้ดีกว่า

3
Component of Paragraph: Unity
7m 48s

Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว) คือหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของ Paragraph หมายความว่าทุกประโยคในย่อหน้ามุ่งไปที่การอธิบายขยายความประโยคใจความสำคัญ

4
Component of Paragraph: Coherence
15m 23s

Coherence (ความสอดคล้อง) คือหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของ Paragraph หมายความว่าแต่ละประโยคที่ใช้อธิบายประโยคใช้ความสำคัญมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทางหลักไวยกรณ์และตรรกะเหตุผล

5
Component of Paragraph: Support
13m 46s

Support (เนื้อหาสนับสนุน) คือหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของ Paragraph หมายความว่าเนื้อหาที่นำมาใช้สนับสนุนประโยคใจความสำคัญมีการให้รายละเอียด ตัวอย่างและเหตุผลชัดเจนและเพียงพอ

6
Concluding Sentence
5m 7s

คงจะเป็น Paragraph ที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักถ้าขาด Concluding Sentence ไป ซึ่งก็คือประโยคสรุปใจความสำคัญให้ผู้อ่านได้อ่านอีกซักครั้ง

7
Homework
2m 27s

Part 2 #Unit2 - #Unit4 การเขียน Topic Sentence - วางแผน Outline - เริ่มเขียน Reason Paragraph

1
Topic sentence
10m 37s

Topic Sentence คือประโยคใจความสำคัญของ Paragraph นั้นๆ ทำให้ผู้อ่านทราบได้ถึงเนื้อหาคร่าวๆ ทั้งหมดของย่อหน้านั้นๆ โดยที่ยังได้อ่านที่เหลือ

2
Quiz หา Topic และ Controlling idea
5 questions


3
Making paragraph outline
8m 58s

การวางแผนก่อนการเริ่มเขียนเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด เพราะเราจะได้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของ Essay ไม่ว่าจะเป็นใจความสำคัญ หรือ เนื้อหาที่นำมาใช้ support รวมไปถึงการจัดเรียงแต่ละเหตุผลให้เขียนออกมาได้อย่างสอดคล้องและไม่วกวน

4
Reason paragraph
7m 34s

หลังจากที่ได้เรียนหลักการเขียน Paragraph ที่ดีไปแล้ว ในคลิปนี้ทุกคนจะได้ลองเริ่มฝึกวิธีการเขียน เหตุและผลใน Reason Paragraph

5
Homework
1m 10s

Part 3 #Unit5 ทำความรู้จักกับส่วนประกอบทั้งหมด Essay

1
What’s essay?
5m 46s

หลังจากที่ได้ฝึกฝนการเขียน Paragraph ที่ดีไปแล้ว Essay คือการนำเอา Paragraph มาต่อกันซึ่งจะประกอบไปด้วย Introduction, Body และ Conclusion

2
Thesis statement
9m 56s

Thesis Statement คือใจความสำคัญของทั้ง Essay ที่บอกว่าเนื้อหาทั้งหมดในเรียงความจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร Thesis Statement ถือว่าเป็นคำตอบของคำถามเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการออกแบบประโยค Thesis Statement ที่สมบูรณ์ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง

3
Body
9m 23s

Body คือส่วนเนื้อหาของเรียงความ ประกอบไปด้วย 3-5 ย่อหน้าที่มีหน้าที่ให้ข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและตัวอย่างกับผู้อ่าน Body ก็คือส่วนของ Paragraph ที่เราเรียนกันไปก่อนหน้านี้

4
Introduction
18m 38s

Introduction คือส่วนแรกของเรียงความ เป็นการเกริ่นนำเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน และเป็นส่วนที่บอกผู้อ่านว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไรจากในประโยค Thesis Statement ซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในประโยคสุดท้ายของย่อนหน้า Introduction

5
Conclusion
9m 12s

Conclusion คือย่อหน้าที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้เน้นย้ำเนื้อหาและใจความสำคัญอีกครั้งของเนื้อหาที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมด อีกทั้งยังเปิดโอกาสได้ทิ้งท้ายความรู้สึกหรือข้อเสนอแนะจากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว

6
Homework
1m 38s

Part 4 #Unit6 - #Unit7 รู้จักวิธีการ Paraphrase - Compare contrast essay

1
Paraphrase and summarize
8m 37s

บางครั้งเราจำเป็นต้อง research หาข้อมูลเพื่อนำมาใส่เป็นเหตุผลสนับสนุนเรียงความของเรา แต่ถ้าเราลอกประโยคของผู้เขียนคนอื่นมาใส่ในงานเขียนของเราโดยไม่ได้ให้เครดิตก็จะถือว่าเป็นการขโมยไอเดียได้ (plagiarism) ดังนั้นเราจึงควรกล่าวถึงไอเดียนั้นโดยการเปลี่ยนเป็นคำพูดและสไตล์การเขียนของเราเอง (Paraphrase) หรือสรุปเนื้อหานั้นๆ ให้สั้นลง (summarize)

2
Compare and contrast essay
12m 39s

Compare and Contrast essay คือการเขียนเรียงความที่เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของสองสิ่งโดยมีการให้เหตุผลสนับสนุน

3
Sample essay
12m 37s

ทำความเข้าใจ Compare and Contrast Essay จากตัวอย่างเรียงความ

4
Homework
50s

Part 5 #Unit8 รู้จักวิธีการเขียน Cause and effect essay

1
Cause and Effect essay
9m 53s

Cause and Effect essay คือการเขียนเรียงความชี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ของสิ่งๆ หนึ่งโดยมีการให้เหตุผลสนับสนุน

2
Sample essay
4m 17s

ทำความเข้าใจ Cause and Effect Essay จากตัวอย่างเรียงความ

3
Homework
48s

Part 6 #Unit9 รู้จักวิธีการเขียน Argumentative essay

1
Argumentative essay
12m 20s

Argumentative essay คือการเขียนเรียงความเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองและโต้แย้งแย้งข้อเท็จของผู้อื่นโดยมีการให้เหตุผลสนับสนุนและข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือ

Part 7 #Unit10 - #Unit12 เรียนรู้หลักการใช้ภาษาเรื่องประเภทของประโยค - การใช้เครื่องหมาย

1
Type of sentence
17m 24s

ประโยคในภาษาอังกฤษแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ simple sentence, compound sentence, complex sentence และ compound-complex sentence

2
Quiz : จำแนกประเภทของประโยคแต่ละชนิด
10 questions
3
Comma splice and Run-on sentence
5m 24s

หนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษคือ การเชื่อมประโยคหลัก 2 ประโยคเข้าด้วยกันด้วยการใช้ comma (comma splice) และการรวมประโยคหลัก 2 ประโยคเข้าด้วยกันโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน (run-on sentence)

4
Punctuation
16m 41s

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (punctuation) ให้ถูกต้องเป็นพื้นฐานที่ดีในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะทำให้ผู้อ่านไม่สับสนกับประโยค

5
Quiz : เติมเครื่องหมายให้ถูกต้อง
10 questions

Part 8 #Unit13 - #Unit15 เรียนรู้หลักการใช้ภาษาเรื่องการใช้ส่วนขยายประโยค

1
Modification
6m 23s

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบทความของผู้เขียนอย่างลึกซึ้งมากขึ้น บางครั้งต้องเพิ่มเติมส่วนขยายในการบรรยายประโยคให้มีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น ด้วยการใช้ modification ซึ่งมีอยู่หลายแบบด้วยกัน

2
Quiz : ระบุประเภทของ Modification ให้ถูกต้อง
10 questions
3
Misplaced modification
2m 39s

การใช้ส่วนขยายในการบรรยายประโยคให้มีรายละเอียดชัดเจนนั้น หากวางไว้ผิดที่หรือผิดตำแหน่งก็จะทำให้เกิดความสับสนต่อผู้อ่านได้

4
Quiz : วาง Modification ให้ถูกตำแหน่ง
5 questions
5
Dangling Modifier
3m 39s

Dangling modifier คือคำหรือกลุ่มคำที่เราเข้าใจผิดว่าเรากำลังใช้ขยายประโยคของเราให้มีความชัดเจนมากขึ้น แต่ความจริงแล้ว กลุ่มคำนั้นๆ ไม่ได้อ้างถึงหรือขยายความส่วนใดในประโยคเลย

6
Quiz : แก้ไข dangling modifier ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง
5 questions

Part 9 #Unit16 - #Unit18 เรียนรู้หลักการใช้ภาษาเรื่องโครงสร้างไวยกรณ์คู่ขนาน - โครงสร้างประโยคผลเหตุและผล

1
Faulty parallelism
4m 19s

หนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษคือ การเขียนประโยคแล้วใช้โครงสร้างไวยกรณ์ที่ต่างกัน จึงทำให้ข้อความในประโยคมีความไม่ต่อเนื่อง ไม่สละสลวย ขาดความสัมพันธ์และไม่คล้องจองกัน

2
Structure of cause and effect
6m 35s

เรียนรู้โครงสร้างและวิธีการเขียนประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์

3
Unifying through subordination
8m 23s

การนำเอาประโยคส่วนขยาย (subordinate) ที่อาจจะเขียนแบบสั้นๆ หรือเยิ่นเย้อเกินไปในหลายๆ ประโยคมารวมไว้เป็นประโยคเดียวที่มีใจความสมบูรณ์

Part 10 #Unit19 - #Unit21 เรียนรู้หลักการใช้ภาษาเรื่องการเขียนอย่างกระชับ - โครงสร้างการเขียนประโยคยกตัวอย่าง

1
Sentence combining technique
7m 51s

สไตล์การเขียนที่ดี คือ การเขียนแบบกระชับ ได้ใจความสมบูรณ์ และ ไม่เยิ่นเย้อซึ่งคลิปนี้แสดงถึงเทคนิคการรวมประโยคสั้นๆ เข้าด้วยกันให้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์

2
Wordiness
7m 28s

สไตล์การเขียนที่ดี คือ การเขียนแบบกระชับ ได้ใจความสมบูรณ์ และ ไม่เยิ่นเย้อ ซึ่งคลิปนี้แสดงถึงการตัดคำที่ไม่จำเป็นทิ้งไม่ว่าจะเป็นคำหรือวลีที่มีความหมายซ้ำซ้อน หรือ ประโยคที่มียาวจนเกินไปทำให้อ่านแล้วไม่ลื่นไหล

3
Structure of exemplification
6m 23s

เรียนรู้โครงสร้างและวิธีการเขียนประโยคที่แสดงการยกตัวอย่าง

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review