Online Writing Classes

Academic Writing

ถ้าตอนนี้น้องๆ กำลังตัดสินใจเลือกเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยในภาคอินเตอร์อยู่ น้องจงตั้งใจฟังทุกคำที่พูดจะบอกต่อไปนี้ นั่นคือ ทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay writing) เป็นหนึ่งทักษะที่น้องจะต้องเจอไปตลอดการเรียน 4 ปี..บางคนอาจจะต้องใช้ไปจนถึงตอนทำงานเลยแหละ”

เริ่มที่การสอบเข้าเรียน คณะอินเตอร์ส่วนใหญ่กว่า 90% จะประเมินความสามารถทางด้านทักษะการเขียน Essay ของน้อง โดยด่านแรกคือการวัดระดับภาษาอังกฤษผ่าน Standardized Test น้องอาจจะเลือกสอบ IELTS, TOEFL ซึ่งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงพาร์ทข้อเขียนไปได้ หลังจากผ่าน Standardized test แล้ว มากไปกว่านั้น บางคณะหรือบางรอบการสอบเข้า น้องๆ ก็ยังต้องผ่านการสอบข้อเขียน Essay writing ที่ออกจากทางคณะโดยตรงอีก

ตอนนี้น้องๆ น่าจะเห็นแล้วว่า ทักษะการเขียน Essay Writing นั้นมีความสำคัญขนาดไหน คอร์สนี้เราจะสอนน้องๆ ให้ได้เข้าใจหลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน เขียนอย่างไรให้เนื้อหาเข้มข้นและตรงจุดตามที่โจทย์ถาม สามารถเรียบเรียงไอเดียและได้ออกมาเป็นงานเขียนที่มีคุณค่าและน่าภูมิใจ โบนัสของการเรียนคอร์สนี้จบ น้องๆ จะพบว่าทักษะด้านการอ่าน และ แกรมม่าของน้องๆ พัฒนาขึ้นอีกด้วยตามลำดับ

Part 1 #Unit1

1
1 What is paragraph?
5m 49s

การเข้าใจว่า Paragraph ที่ดีมีคุณลักษณะอย่างไรจะเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกในการต่อยอดการเขียน Essay ได้ดี 

2
1.1 Which paragraph is better? (A)
3m 27s

เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่า ย่อหน้าไหนเขียนได้ดีกว่า

3
1.2 Which paragraph is better? (B)
4
Component of Paragraph: Unity
7m 48s

Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว) คือหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของ Paragraph หมายความว่าทุกประโยคในย่อหน้ามุ่งไปที่การอธิบายขยายความประโยคใจความสำคัญ

5
Component of Paragraph: Coherence
14m 51s

Coherence (ความสอดคล้อง) คือหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของ Paragraph หมายความว่าแต่ละประโยคที่ใช้อธิบายประโยคใช้ความสำคัญมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทางหลักไวยกรณ์และตรรกะเหตุผล

6
Component of Paragraph: Support
13m 46s

Support (เนื้อหาสนับสนุน) คือหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของ Paragraph หมายความว่าเนื้อหาที่นำมาใช้สนับสนุนประโยคใจความสำคัญมีการให้รายละเอียด ตัวอย่างและเหตุผลชัดเจนและเพียงพอ

7
Concluding Sentence
5m 7s

คงจะเป็น Paragraph ที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักถ้าขาด Concluding Sentence ไป ซึ่งก็คือประโยคสรุปใจความสำคัญให้ผู้อ่านได้อ่านอีกซักครั้ง

8
Homework
2m 27s

Part 2 #Unit2

1
Topic sentence
10m 37s

Topic Sentence คือประโยคใจความสำคัญของ Paragraph นั้นๆ ทำให้ผู้อ่านทราบได้ถึงเนื้อหาคร่าวๆ ทั้งหมดของย่อหน้านั้นๆ โดยที่ยังได้อ่านที่เหลือ

2
2. Quiz

Part 2 #Unit3

1
Making paragraph outline
8m 58s

การวางแผนก่อนการเริ่มเขียนเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด เพราะเราจะได้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของ Essay ไม่ว่าจะเป็นใจความสำคัญ หรือ เนื้อหาที่นำมาใช้ support รวมไปถึงการจัดเรียงแต่ละเหตุผลให้เขียนออกมาได้อย่างสอดคล้องและไม่วกวน

Part 2 #Unit4

1
Reason paragraph
7m 34s

หลังจากที่ได้เรียนหลักการเขียน Paragraph ที่ดีไปแล้ว ในคลิปนี้ทุกคนจะได้ลองเริ่มฝึกวิธีการเขียน เหตุและผลใน Reason Paragraph

2
Homework
1m 10s

Part 3 #Unit5

1
What’s essay?
5m 46s

หลังจากที่ได้ฝึกฝนการเขียน Paragraph ที่ดีไปแล้ว Essay คือการนำเอา Paragraph มาต่อกันซึ่งจะประกอบไปด้วย Introduction, Body และ Conclusion

2
Thesis statement
9m 56s

Thesis Statement คือใจความสำคัญของทั้ง Essay ที่บอกว่าเนื้อหาทั้งหมดในเรียงความจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร Thesis Statement ถือว่าเป็นคำตอบของคำถามเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการออกแบบประโยค Thesis Statement ที่สมบูรณ์ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง

3
Body
9m 16s

Body คือส่วนเนื้อหาของเรียงความ ประกอบไปด้วย 3-5 ย่อหน้าที่มีหน้าที่ให้ข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและตัวอย่างกับผู้อ่าน Body ก็คือส่วนของ Paragraph ที่เราเรียนกันไปก่อนหน้านี้

4
Introduction #1
18m 39s

Introduction คือส่วนแรกของเรียงความ เป็นการเกริ่นนำเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน และเป็นส่วนที่บอกผู้อ่านว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไรจากในประโยค Thesis Statement ซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในประโยคสุดท้ายของย่อนหน้า Introduction

5
Conclusion
9m 12s

Conclusion คือย่อหน้าที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้เน้นย้ำเนื้อหาและใจความสำคัญอีกครั้งของเนื้อหาที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมด อีกทั้งยังเปิดโอกาสได้ทิ้งท้ายความรู้สึกหรือข้อเสนอแนะจากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว

6
Homework
1m 38s

Part 4 #Unit6

1
Paraphrase and summarize
8m 37s

บางครั้งเราจำเป็นต้อง research หาข้อมูลเพื่อนำมาใส่เป็นเหตุผลสนับสนุนเรียงความของเรา แต่ถ้าเราลอกประโยคของผู้เขียนคนอื่นมาใส่ในงานเขียนของเราโดยไม่ได้ให้เครดิตก็จะถือว่าเป็นการขโมยไอเดียได้ (plagiarism) ดังนั้นเราจึงควรกล่าวถึงไอเดียนั้นโดยการเปลี่ยนเป็นคำพูดและสไตล์การเขียนของเราเอง (Paraphrase) หรือสรุปเนื้อหานั้นๆ ให้สั้นลง (summarize)

Part 4 #Unit7

1
Compare and contrast essay
12m 39s

Compare and Contrast essay คือการเขียนเรียงความที่เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของสองสิ่งโดยมีการให้เหตุผลสนับสนุน

2
Sample essay
12m 37s

ทำความเข้าใจ Compare and Contrast Essay จากตัวอย่างเรียงความ

3
3. Generation gap
4
Homework
50s

Part 5 #Unit8

1
Cause and Effect essay
9m 53s

Cause and Effect essay คือการเขียนเรียงความชี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ของสิ่งๆ หนึ่งโดยมีการให้เหตุผลสนับสนุน

2
Sample essay
4m 17s

ทำความเข้าใจ Cause and Effect Essay จากตัวอย่างเรียงความ

3
Climate change
4
Homework
48s

Part 6 #Unit9

1
Argumentative essay
12m 20s

Argumentative essay คือการเขียนเรียงความเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองและโต้แย้งแย้งข้อเท็จของผู้อื่นโดยมีการให้เหตุผลสนับสนุนและข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือ

Part 7 #Unit10

1
Type of sentence
17m 24s

ประโยคในภาษาอังกฤษแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ simple sentence, compound sentence, complex sentence และ compound-complex sentence

2
2. Quiz

Part 7 #Unit11

1
1. Comma splice and Run-on sentence
5m 24s

หนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษคือ การเชื่อมประโยคหลัก 2 ประโยคเข้าด้วยกันด้วยการใช้ comma (comma splice) และการรวมประโยคหลัก 2 ประโยคเข้าด้วยกันโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน (run-on sentence)

2
2. Quiz

Part 7 #Unit12

1
Punctuation
16m 41s

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (punctuation) ให้ถูกต้องเป็นพื้นฐานที่ดีในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะทำให้ผู้อ่านไม่สับสนกับประโยค

2
2. Quiz

Part 8 #Unit13

1
Modification
6m 23s

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบทความของผู้เขียนอย่างลึกซึ้งมากขึ้น บางครั้งต้องเพิ่มเติมส่วนขยายในการบรรยายประโยคให้มีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น ด้วยการใช้ modification ซึ่งมีอยู่หลายแบบด้วยกัน

2
2. Quiz

Part 8 #Unit14

1
Misplaced modification
2m 39s

การใช้ส่วนขยายในการบรรยายประโยคให้มีรายละเอียดชัดเจนนั้น หากวางไว้ผิดที่หรือผิดตำแหน่งก็จะทำให้เกิดความสับสนต่อผู้อ่านได้

2
2. Quiz

Part 8 #Unit15

1
Dangling Modifier
3m 39s

Dangling modifier คือคำหรือกลุ่มคำที่เราเข้าใจผิดว่าเรากำลังใช้ขยายประโยคของเราให้มีความชัดเจนมากขึ้น แต่ความจริงแล้ว กลุ่มคำนั้นๆ ไม่ได้อ้างถึงหรือขยายความส่วนใดในประโยคเลย

2
2. Quiz

Part 9 #Unit16

1
Faulty parallelism
4m 19s

หนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษคือ การเขียนประโยคแล้วใช้โครงสร้างไวยกรณ์ที่ต่างกัน จึงทำให้ข้อความในประโยคมีความไม่ต่อเนื่อง ไม่สละสลวย ขาดความสัมพันธ์และไม่คล้องจองกัน

Part 9 #Unit17

1
Structure of cause and effect
6m 35s

เรียนรู้โครงสร้างและวิธีการเขียนประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์

Part 9 #Unit18

1
Unifying through subordination
8m 23s

การนำเอาประโยคส่วนขยาย (subordinate) ที่อาจจะเขียนแบบสั้นๆ หรือเยิ่นเย้อเกินไปในหลายๆ ประโยคมารวมไว้เป็นประโยคเดียวที่มีใจความสมบูรณ์

Part 10 #Unit19

1
Sentence combining technique
7m 51s

สไตล์การเขียนที่ดี คือ การเขียนแบบกระชับ ได้ใจความสมบูรณ์ และ ไม่เยิ่นเย้อซึ่งคลิปนี้แสดงถึงเทคนิคการรวมประโยคสั้นๆ เข้าด้วยกันให้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์

Part 10 #Unit20

1
Wordiness
7m 28s

สไตล์การเขียนที่ดี คือ การเขียนแบบกระชับ ได้ใจความสมบูรณ์ และ ไม่เยิ่นเย้อ ซึ่งคลิปนี้แสดงถึงการตัดคำที่ไม่จำเป็นทิ้งไม่ว่าจะเป็นคำหรือวลีที่มีความหมายซ้ำซ้อน หรือ ประโยคที่มียาวจนเกินไปทำให้อ่านแล้วไม่ลื่นไหล

Part 10 #Unit21

1
Structure of exemplification
6m 23s

เรียนรู้โครงสร้างและวิธีการเขียนประโยคที่แสดงการยกตัวอย่าง

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 40
Video: 4h 58m
Level: Beginner

Archive