ALL COURSES

ถ้าตอนนี้น้องๆ กำลังตัดสินใจเลือกเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยในภาคอินเตอร์ น้องจงตั้งใจฟังทุกคำที่จะบอกต่อไปนี้ คือ ทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay writing) เป็นหนึ่งทักษะที่น้องจะต้องเจอไปตลอดการเรียน 4 ปี..บางคนอาจจะต้องใช้ไปจนถึงตอนทำงานเลย

หากน้องกำลังต้องการคะแนน TU-GET เพื่อยื่นเข้าคณะในฝัน แต่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ข้างต้น หลักสูตรคอร์ส TU-GET ของ EngSnack จะช่วยคลายความกังวล และจะเปลี่ยนความยากของข้อสอบ TU-GET ให้เป็นเรื่องง่ายในทุกๆ พาร์ท

เราเข้าใจดีว่า ว่าการสอบ SAT มีค่าใช้จ่ายที่สูง และค่อนข้างจองที่นั่งยากเนื่องจากที่นั่งเต็มเร็ว ดั้งนั้นสถาบันของเราจึงจัดทำคอร์สที่ให้น้องๆได้ปรับพื้นฐานและฝึกฝนข้อสอบ SAT MATH เพื่อ ให้การสอบในแต่ละครั้งของน้องๆ ได้คะแนนสูงสุด

คณะวารสารศาสตร์ (BJM) เป็นคณะที่จบออกมาสามารถทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบสื่อโฆษณา นักการตลาด ผู้กำกับ ผู้เขียนบทละคร ครีเอทีฟ หรือ ช่างภาพ แต่ถ้าจะให้ตรงสายจริงๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ไม่ว่าเป็นนักข่าว นักเขียน หรือกองบรรณาธิการ เป็นต้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับน้องๆที่อยากเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษ (BJM) รอบ Inter Portfolio 1 เนื่องจากในรอบ 1 ของ BJM  จะไม่มีข้อเขียน ดังนั้นคอร์สนี้จะเตรียมตัวน้องๆ ให้พร้อมกับการสัมภาษณ์แบบเข้มข้น ปรับความเข้าใจด้านความรู้พื้นฐานของสื่อสารมวลชนและสื่อเบื้องต้น

คอร์สติวเข้า BIR - รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

รุ่นพี่ BIR จะพาน้องๆ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ปรับพื้นฐานความเข้าใจ และให้เครื่องมือสำคัญในการคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจโลกใบนี้อย่างวิพากษ์ รอบด้าน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ผ่านคอร์สระยะสั้น ซึ่งนอกจากน้องๆจะสามารถไปใช้ในการสอบแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้องที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ในรอบที่ 1 (Portfolio) น้องที่อยากปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คอร์สนี้ถูกออกแบบโดยศิษย์เก่าคณะ BEC เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในคณะ BEC พร้อมเทคนิคการเพิ่มคะแนน เน้นกระจายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับ Advance เพื่อเพิ่ม Word Choice สำหรับการพัฒนาทักษะต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบเข้า BEC และ น้องๆที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจในรอบ Portfolio พร้อมกับการสัมภาษณ์แบบเข้มข้น ฝึกทักษะการวิเคราะห์ (Critical Thinking) น้องที่ไม่แน่ใจระหว่างการเลือกเรียน BEC หรือ BBA

คอร์สนี้รุ่นพี่ LLB  จะพาน้องๆ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ปรับพื้นฐานความเข้าใจและให้เครื่องมือสำคัญในการคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมายผ่านคอร์สระยะสั้น นอกจากจะนำไปใช้ในการสอบแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากในรอบ 1 (Portfolio) ของ LLB  จะไม่มีข้อเขียน ดังนั้นคอร์สนี้จะเตรียมตัวน้องๆ ให้พร้อมกับการสัมภาษณ์แบบเข้มข้น ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมาย (Legal Mind) ในการตอบคำถาม รวมถึงสอนด้วยความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการตอบคำถามอีกด้วย

น้องที่อยากปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม น้องๆ ที่ต้องการเข้าคณะ BALAC (Bachelor of Arts in Language and Culture) หรือ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 2

เหมาะกับน้องๆ ที่อยากปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม น้องๆ ที่ต้องการเข้าคณะ BALAC (Bachelor of Arts in Language and Culture) หรือ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 1

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
Dec
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
Oct
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
Oct
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ