คณะที่คนต่างพูดถึง LLB นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

Table of Contents

ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจโลกมีการขับเคลื่อนทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในวงการธุรกิจระหว่างประเทศ

นี่จึงเป็นที่มาของคณะ LLB ซึ่งเป็นคณะกฎหมายธุรกิจ สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยคณะอาจารย์ผู้สอนเป็นกลุ่มนักวิชาการและนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ LLB ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ขยายขอบเขตด้านวิชาการผ่านโครงการแลกเปลี่ยน ทำกิจกรรมทางวิชาการ และเข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีอีก

หากลองค้นหาคำว่า “Thai Law” ใน Google แน่นอนว่าจะเห็นหนังสือกฎหมายไทยที่เขียนในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษไม่มากนัก แต่ก็ไม่ได้หมายความการจะศึกษากฎหมายไทยในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ตอนนี้ทางคณะได้มีการทำเนื้อหากฎหมายไทยในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าถึงคนต่างชาติมากขึ้นด้วย และเนื่องจากกฎหมายไทยสมัยใหม่นั้น มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายของยุโรป ยกตัวอย่างเช่น German and French private law และ Criminal law and public law เราจึงสามารถอ้างอิงและใช้ตำราเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ วิชาอื่นๆ เช่น International law, International business law and IT law ก็เป็นกฎหมายสากลซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากตำราเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอินเตอร์ต่างจากนิติศาสตร์ภาคไทยอย่างไร

หลักสูตรภาษาอังกฤษจะคล้ายกับหลักสูตรภาษาไทย เพียงแต่จะเน้นไปที่กฎหมายธุรกิจเป็นหลัก และ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถดูรายละเอียดวิชาเรียนที่ได้ http://interllb.law.tu.ac.th/program-overview/curriculum-2018-2022

อาจารย์ผู้สอนคือใครบ้าง

หลักสูตร LLB เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิชาของคณะที่เกี่ยวกับกฎหมายไทยจะถูกสอนโดยท่านผู้เชี่ยวชาญคนไทย ส่วนวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างชาติก็จะถูกสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คณะนี้เรียนที่ไหน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

ค่าเทอมเท่าไหร่

ค่าใช้จ่าย 180,000 บาท/ปีการศึกษา

เรียนจบแล้วทำงานอะไร

สามารถเป็นทำงานเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายทั้งบริษัทในประเทศไทยและต่างชาติ ผู้พิพากษา นักกฎหมาย อัยการ และอื่นๆ อีกมากมาย

อยากไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

คณะ LLB ได้มีการเซ็นสัญญานักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหลากหลายประเทศด้วยกัน โดยน้องๆสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ตอนชั้นปี 4

Qualification Requirements

1. Educational Requirement
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม (click for more information)

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ต้องผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

(1) TU-GET Paper-based: 500
(2) TU-GET Computer-based: 61
(3) TOEFL Internet-based: 61
(4) IELTS Overall Band Score: 6.0

Admission Requirements

รอบ Portfolio (Track 1 และ 3)

มีผลคะแนนรวม SAT หรือ GSAT 1,200 คะแนน (รวม 2 พาร์ท) โดยกำหนดคะแนนพาร์ท Evidence-Based Reading and Writing ขั้นต้ำ 550 คะแนน ใช้คะแนนพาร์ท Math (ไม่มีขั้นต่ำ) แต่ไม่ใช้คะแนนพาร์ท Essay

เกณฑ์การตัดสิน:
นักเรียนที่มีคะแนน SAT ถึงตามเกณฑ์จะได้เข้าไปรอบสัมภาษณ์ โดยการคัดเลือกตามลำดับคะแนนรวม SAT ส่วนการสัมภาษณ์เป็นเพียงการทดสอบทักษะการพูดและการฟังของนักเรียน ส่วนหัวข้อที่จะถูกสัมภาษณ์จะเป็นเรื่องความรู้รอบตัวที่ควรรู้

รอบรับตรง (Track 2)

หลังจากยื่น Qualification Requirement แล้วก็ถึงขั้นตอนการสอบ TUAdlaw และสอบสัมภาษณ์ต่อตามลำดับ

ข้อสอบ TUAdLAW คืออะไร

TUAdLAW เป็นข้อสอบที่ไม่ได้วัดความรู้ทางด้านกฎหมายแต่อย่างใด แต่เป็นข้อสอบ Aptitude ที่จะวัดความถนัดหรือแนวโน้มว่าน้องๆ สามารถศึกษาในคณะนี้ได้หรือไม่

รูปแบบของ TUAdLAW เป็นอย่างไร

ข้อสอบ TUAdLAW สอบทั้งหมด 3 ชั่วโมงครึ่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก: Multiple Choice ใช้เวลาสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมงครึ่ง ข้อสอบจะเป็น Passage ยาวประมาณ 200-500 คำ ส่วนนี้จะทดสอบความสามารถในการอ่าน และทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน พร้อมทั้งมีการทดสอบ Logical Reasoning เพิ่มเติมอีกด้วย

ส่วนที่สอง: Essay ใช้เวลาสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง ให้คำถาม Essay มา 2 คำถาม โดยให้เลือกทำข้อเดียวเท่านั้น คำตอบไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่จะวัดความสามารถในการอธิบายและใช้เหตุผลของน้องๆ

การเตรียมตัวสอบ TUAdLAW

ฝึกอ่านหนังสือพิมพ์ ข่าว หรือ บทความภาษาอังกฤษที่มีความยากและยาว พยายามทำความเข้าใจและฝึกคิดวิเคราะห์ไปด้วย ถ้าน้องๆอยากลองฝึกทำ Practice Test ที่มีรูปแบบข้อสอบคล้ายๆ กับ TUAdLAW ก็สามารถลองฝึกทำข้อสอบ LSAT หรือ LNAT หรือถ้าน้องๆ ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการสอบครั้งนี้ สามารถลงเรียนคอร์สติวเข้า LLB กับเราได้โดยคลิกที่รายละเอียดคอร์สด้านล่างได้เลยค่ะ