LLBel

แนะนำคณะใหม่ LLBel นิติศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ

Table of Contents

     LLBel (อ่านว่า แอล-เบล) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)  หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Bachelor of Laws, experiential learning in Business and Tech Law ถือเป็นคณะทางด้านนิติศาสตร์แห่งใหม่ที่ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อตอบสนองความต้องการนักกฎหมายในโลกที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเช่นยุคปัจจุบัน

     หลักสูตรนี้ถือเป็นที่แรกในไทยที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวใหม่แบบ Experiential Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่เน้นทั้งแนวคิด ทฤษฎี และที่สำคัญคือการฝึกปฏิบัติจริงโดยนิสิตทุกคนจะได้ผ่านการฝึกงานกับ Business Law Firms ชั้นนำของไทยก่อนจบการศึกษา

LLBel นี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

     แนวทางการสอนเน้นผสมผสานวิชากฎหมายทั่วไปให้เข้ากับองค์ความรู้เชิงลึกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปจนถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน นิสิตจะได้เรียนรู้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น 

 • หลักการบัญชีและการเงินสำหรับนักกฎหมาย (Accounting and Financial Principles for Lawyers) 
 • การวิเคราะห์กฎหมายทางเศรษฐกิจ (Economic Analysis of Law) 
 • วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

     เรียกได้ว่าไม่เพียงแต่เน้นเฉพาะกฎหมายธุรกิจ แต่ยังเน้นกฎหมายเทคโนโลยี และเสริมความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ บัญชี และ Data Science เป็นวิชาพื้นฐานอีกด้วย

หลักสูตรนี้มีความเชี่ยวชาญใน 3 สาขาดังนี้

 • Business Law
 • Technology Law
 • Combined Business and Tech Law

ถือเป็นหลักสูตรที่เตรียมผลิตนักกฎหมายที่มีคุณภาพให้พร้อมกับโลกอนาคตที่ก้าวล้ำไปด้วยธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

ออกแบบวิชาเลือกที่อยากเรียนได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรค่อนข้างมีความยืดหยุ่น นิสิตสามารถออกแบบวิชาเลือกที่อยากเรียนได้ด้วยตนเองซึ่งมีสาขาวิชาเช่น

 • Project Finance
 • Banking Law
 • Biotechnology Law
 • Energy Law
 • Family Law
 • Comparative Business Law
 • International Economic Law
 • Advanced Data Science

     โดยวิชาเลือกบางวิชาที่กล่าวไปข้างต้นจะได้รับการสอนหรือร่วมสอนโดยอาจารย์จาก Law School ในคู่สัญญา ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน อีกด้วย

เสริมทักษะนิสิตโดยการเรียนผ่านประสบการณ์ตรง

     จากที่ได้เล่าไปข้างต้นว่า LLBel เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แนวใหม่แบบ Experiential Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการทำโปรเจคและประสบการณ์ตรงที่เน้นทั้งแนวคิด ทฤษฎี และที่สำคัญคือการฝึกปฏิบัติจริง บรรยากาศการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นิสิตปรับใช้ทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนจากในห้องเรียนไปเชื่อมโยงและปรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริง นิสิตจะได้ฝึกการกำหนดนโยบายและการใช้กฎหมายแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีวิชา Legal Skill Labs ทุกชั้นปีและนิสิตทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานกับ Business Law Firms ชั้นนำของไทยก่อนจบการศึกษาอีกด้วย

สภาพแวดล้อมการเรียน

     การเรียนของ LLBel เป็นคลาสเรียนขนาดเล็ก รับนักเรียนจบมัธยมจำกัดเพียง 50 คน/ปีการศึกษาเท่านั้น การเรียนการสอนจะเน้นเป็นการฟังสัมมนาอย่างใกล้ชิดและการทำทีมโปรเจคต่างๆ นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสเรียนรวมกับบัณฑิตสาขาอื่นจำนวน 10 คน จากคณะบัญชี วิศวะ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ที่สนใจเรียนกฎหมายเป็นปริญญาที่สอง ทำให้มีเพื่อนข้ามรุ่นข้ามศาสตร์ เสริมมุมมองประสบการณ์ธุรกิจและเทคโนโลยีอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้เห็นได้บ่อยนักในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

โอกาสในต่างประเทศ

     สำหรับน้องๆ ที่มองหาโอกาสและประสบการณ์จากต่างประเทศ หลักสูตร LLBel เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเรียนที่ต่างประเทศได้ในปีสุดท้าย ซึ่ง LLBel ก็มีการเซ็นสัญญากับ Law School หลากหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย และจีน ซึ่งข้อดีคือน้องๆ สามารถโอนหน่วยกิตในปีการศึกษานั้นๆ ให้กับ LL.M. ของ Law School ที่เป็นคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ (หรือที่เรียกว่าโปรแกรมแบบ 3 + 1 LL.B. + LL.M. )

โปรแกรม LLBel เปิดรับใครบ้าง

เปิดรับ 2 Track ดังนี้

 • สำหรับนักเรียนจบมัธยมเป็นโปรแกรมเรียน 4 ปี รับ 50 คน
 • บัณฑิตปริญญาตรีเป็นโปรแกรมเรียน 3 ปี รับ 10 คน

ค่าเทอมเท่าไหร่

ประมาณ 292,000 บาท/ปีการศึกษา

เรียนจบไปแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

     โอกาสในการทำงานมีไม่จำกัดจริงๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพด้านกฎหมาย ธุรกิจ รัฐบาล วิทยาศาสตร์ และ บริการสาธารณะ สามารถทำงานได้ทั้งสำนักงานกฎหมายและบริษัทชั้นนำต่างๆ ในฐานะนักกฎหมายที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สรุปความโดดเด่นของ LLBel

 • เน้นคลาสเรียนเล็ก รับนักเรียนจบมัธยมจำกัดเพียง 50 คน
 • ไม่เพียงเน้นกฎหมายธุรกิจ แต่ยัง เน้นกฎหมายเทคโนโลยี และเสริมความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ บัญชี และ Data Science เป็นวิชาพื้นฐาน
 • การสอนรูปแบบใหม่ Experiential Learning มีวิชา Legal Skill Labs ทุกชั้นปี และนิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงานกับ Business Law Firms ชั้นนำของไทยก่อนจบการศึกษา
 • เรียนรวมกับบัณฑิตสาขาอื่นจำนวน 10 คน จากคณะบัญชี วิศวะ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ที่สนใจเรียนกฎหมายเป็นปริญญาที่สอง ทำให้มีเพื่อนข้ามรุ่นข้ามศาสตร์ เสริมมุมมองประสบการณ์ธุรกิจและเทคโนโลยี

Admission Requirement

 1. English Proficiency
  – IELTS 6.5
  – TOEFL 79
  – CU-TEP 88
 2. SAT (Minimum 1200 with 550 in EBRW)
 3. Portfolio with Personal Statement

     สำหรับน้องๆ ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่

https://www.law.chula.ac.th/en/study-at-law-chula/bachelor-of-laws-in-business-and-tech-law/

และหากน้องๆ สนใจคอร์สที่ปูพื้นฐานด้านกฎหมายอย่างเข้มข้น พี่ๆ ก็แนะนำคอร์สนี้เลย

https://www.engsnack.com/admissions-courses/tu/llb/