Writing 101

ทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) เป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นมากต่อการเรียนตลอดระยะ 4 ปี..ซึ่งสำหรับบางคน ทักษะนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ไปจนถึงตอนทำงานเลย

เริ่มที่การสอบเข้าเรียน คณะอินเตอร์ส่วนใหญ่กว่า 90% จะประเมินความสามารถทางด้านทักษะการเขียน Essay ของน้อง โดยด่านแรกคือการวัดระดับภาษาอังกฤษผ่าน Standardized Test น้องอาจจะเลือกสอบ IELTS, TOEFL ซึ่งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงพาร์ทข้อเขียนไปได้ หลังจากผ่าน Standardized test แล้ว มากไปกว่านั้น บางคณะหรือบางรอบการสอบเข้า น้องๆ ก็ยังต้องผ่านการสอบข้อเขียน Essay Writing ที่ออกจากทางคณะโดยตรงอีก

ตอนนี้น้องๆ น่าจะเห็นแล้วว่า ทักษะการเขียน Essay Writing นั้นมีความสำคัญขนาดไหน คอร์สนี้เราจะสอนน้องๆ ให้ได้เข้าใจหลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน เขียนอย่างไรให้เนื้อหาเข้มข้นและตรงจุดตามที่โจทย์ถาม สามารถเรียบเรียงไอเดียและได้ออกมาเป็นงานเขียนที่ได้มาตรฐาน โบนัสของการเรียนคอร์สนี้จบ น้องๆ จะพบว่าทักษะด้านการอ่าน และ แกรมม่าของน้องๆ พัฒนาขึ้นอีกด้วยตามลำดับ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • ผู้เรียนที่อยากปูพื้นฐานทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
  • ผู้เรียนที่อยากเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าคณะอินเตอร์
  • ผู้เรียนที่อยากพัฒนาการเรียบเรียงไอเดียเพื่อการเขียนที่ดีขึ้น
  • ผู้เรียนที่อยากเพิ่มเกรดภาษาอังกฤษที่โรงเรียน

ใน 16 ช.ม. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

Week 1 Paragraph
ผู้เรียนจะได้รู้ว่า Paragraph ที่ดี (ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียน Essay) ควรมีลักษณะอย่างไร และ จะได้ค้นพบจุดอ่อนหรือปัญหาของผู้เรียนในการเขียน Essay เพื่อผู้สอนจะได้ช่วยพัฒนาให้จุดอ่อนนั้นๆ ดีขึ้นในตลอดระยะเวลาการเรียน

Week 2 Reason Paragraph
ผู้เรียนจะได้ฝึกการเขียน Topic Sentence และได้เริ่มเขียน Reason Paragraph ซึ่งจะฝึกทักษะ Critical Thinking ของผู้เรียน

Week 3 Essay Structure
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประเภทและโครงสร้างของ Essay แต่ละชนิด รวมถึงเจาะลึกการเขียน Introduction ในแต่ละแบบให้น่าดึงดูดและการเขียน Conclusion ปิดให้น่าประทับใจ

Week 4 Pre-Writing
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนก่อนเริ่มลงมือเขียน ไม่ว่าจะเป็นการระดมสมอง (Brainstorming) หรือ การจัดกลุ่ม (Clustering) เป็นต้น

Week 5 Compare and Contrast
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียน Compare and Contrast Essay โดยการฝึกให้ผู้เรียนนำเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมด มาใช้ประกอบเข้าด้วยกันเป็น Compare and Contrast Essay ที่สมบูรณ์

Week 6 Cause and Effect
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียน Cause and Effect โดยการฝึกให้ผู้เรียนนำเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมด มาใช้ประกอบเข้าด้วยกันเป็น Cause and Effect Essay ที่สมบูรณ์

Week 7 Argumentative
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียน Argumentative โดยการฝึกให้ผู้เรียนนำเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมด มาใช้ประกอบเข้าด้วยกันเป็น Argumentative Essay ที่สมบูรณ์

Week 8 Workshop Day
ในคลาสสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ลองเขียน Essay ในหัวข้อได้จัดเตรียมไว้และมีการจับเวลาเสมือนการสอบจริง

พี่ปุ้ม-ธรรศญา ภูยานนท์ (BJM รุ่น 4)

ประวัติการศึกษา
– นักเรียนแลกเปลี่ยน IOWA, USA
– ปริญญาตรีคณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
– นักเรียนการบิน (CPL) Oklahoma, USA
ประสบการณ์ฝึกอบรม
– Academic English: Writing Specialization, Certificate Course, University of California, Irvine
– ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
– ประสบการณ์สอน Writing 8 ปี
งานปัจจุบัน
– ผู้ก่อตั้ง ‘EngSnack’

1. การเขียน Paragraph ที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียน Essay
2. การฝึกทักษะ Critical Thinking ที่ใช้ในการแสดงเหตุผล
3. เทคนิคการเขียน Essay ในแต่ละ Part (Introduction, Body, Conclusion)
4. กระบวนการและขั้นตอนก่อนเริ่มเขียน (Pre-writing)
5. วิธีการเขียน Compare and Contrast Essay
6. วิธีการเขียน Cause and Effect Essay
7. วิธีการเขียน Argumentative Essay
8. หลักภาษาทุกเรื่องที่สำคัญต่อการเขียน Essay

หลักสูตร:              Writing 101
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            16 ช.ม.
วันที่:                     3 – 28 กันยายน 2564 (เรียนทุกวันอังคาร และ ศุกร์)
เวลา:                    17:00 – 19:00 น.
ราคา:                   8,900 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
ธ.ค.
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
21
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Posted in: Admission Courses,
Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ