Writing 101

ทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) เป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นมากต่อการเรียนตลอดระยะ 4 ปี..ซึ่งสำหรับบางคน ทักษะนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ไปจนถึงตอนทำงานเลย

เริ่มที่การสอบเข้าเรียน คณะอินเตอร์ส่วนใหญ่กว่า 90% จะประเมินความสามารถทางด้านทักษะการเขียน Essay ของน้อง โดยด่านแรกคือการวัดระดับภาษาอังกฤษผ่าน Standardized Test น้องอาจจะเลือกสอบ IELTS, TOEFL ซึ่งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงพาร์ทข้อเขียนไปได้ หลังจากผ่าน Standardized test แล้ว มากไปกว่านั้น บางคณะหรือบางรอบการสอบเข้า น้องๆ ก็ยังต้องผ่านการสอบข้อเขียน Essay Writing ที่ออกจากทางคณะโดยตรงอีก

ตอนนี้น้องๆ น่าจะเห็นแล้วว่า ทักษะการเขียน Essay Writing นั้นมีความสำคัญขนาดไหน คอร์สนี้เราจะสอนน้องๆ ให้ได้เข้าใจหลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน เขียนอย่างไรให้เนื้อหาเข้มข้นและตรงจุดตามที่โจทย์ถาม สามารถเรียบเรียงไอเดียและได้ออกมาเป็นงานเขียนที่ได้มาตรฐาน โบนัสของการเรียนคอร์สนี้จบ น้องๆ จะพบว่าทักษะด้านการอ่าน และ แกรมม่าของน้องๆ พัฒนาขึ้นอีกด้วยตามลำดับ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • ผู้เรียนที่อยากปูพื้นฐานทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
  • ผู้เรียนที่อยากเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าคณะอินเตอร์
  • ผู้เรียนที่อยากพัฒนาการเรียบเรียงไอเดียเพื่อการเขียนที่ดีขึ้น
  • ผู้เรียนที่อยากเพิ่มเกรดภาษาอังกฤษที่โรงเรียน

ใน 16 ช.ม. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

Week 1 Paragraph
ผู้เรียนจะได้รู้ว่า Paragraph ที่ดี (ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียน Essay) ควรมีลักษณะอย่างไร และ จะได้ค้นพบจุดอ่อนหรือปัญหาของผู้เรียนในการเขียน Essay เพื่อผู้สอนจะได้ช่วยพัฒนาให้จุดอ่อนนั้นๆ ดีขึ้นในตลอดระยะเวลาการเรียน

Week 2 Reason Paragraph
ผู้เรียนจะได้ฝึกการเขียน Topic Sentence และได้เริ่มเขียน Reason Paragraph ซึ่งจะฝึกทักษะ Critical Thinking ของผู้เรียน

Week 3 Essay Structure
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประเภทและโครงสร้างของ Essay แต่ละชนิด รวมถึงเจาะลึกการเขียน Introduction ในแต่ละแบบให้น่าดึงดูดและการเขียน Conclusion ปิดให้น่าประทับใจ

Week 4 Pre-Writing
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนก่อนเริ่มลงมือเขียน ไม่ว่าจะเป็นการระดมสมอง (Brainstorming) หรือ การจัดกลุ่ม (Clustering) เป็นต้น

Week 5 Compare and Contrast
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียน Compare and Contrast Essay โดยการฝึกให้ผู้เรียนนำเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมด มาใช้ประกอบเข้าด้วยกันเป็น Compare and Contrast Essay ที่สมบูรณ์

Week 6 Cause and Effect
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียน Cause and Effect โดยการฝึกให้ผู้เรียนนำเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมด มาใช้ประกอบเข้าด้วยกันเป็น Cause and Effect Essay ที่สมบูรณ์

Week 7 Argumentative
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียน Argumentative โดยการฝึกให้ผู้เรียนนำเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมด มาใช้ประกอบเข้าด้วยกันเป็น Argumentative Essay ที่สมบูรณ์

Week 8 Workshop Day
ในคลาสสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ลองเขียน Essay ในหัวข้อได้จัดเตรียมไว้และมีการจับเวลาเสมือนการสอบจริง

พี่ปุ้ม-ธรรศญา ภูยานนท์ (BJM รุ่น 4)

ประวัติการศึกษา
– นักเรียนแลกเปลี่ยน IOWA, USA
– ปริญญาตรีคณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
– นักเรียนการบิน (CPL) Oklahoma, USA
ประสบการณ์ฝึกอบรม
– Academic English: Writing Specialization, Certificate Course, University of California, Irvine
– ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
– ประสบการณ์สอน Writing 8 ปี
งานปัจจุบัน
– ผู้ก่อตั้ง ‘EngSnack’

1. การเขียน Paragraph ที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียน Essay
2. การฝึกทักษะ Critical Thinking ที่ใช้ในการแสดงเหตุผล
3. เทคนิคการเขียน Essay ในแต่ละ Part (Introduction, Body, Conclusion)
4. กระบวนการและขั้นตอนก่อนเริ่มเขียน (Pre-writing)
5. วิธีการเขียน Compare and Contrast Essay
6. วิธีการเขียน Cause and Effect Essay
7. วิธีการเขียน Argumentative Essay
8. หลักภาษาทุกเรื่องที่สำคัญต่อการเขียน Essay

หลักสูตร:              Writing 101
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            16 ช.ม.
วันที่:                     3 – 28 กันยายน 2564 (เรียนทุกวันอังคาร และ ศุกร์)
เวลา:                    17:00 – 19:00 น.
ราคา:                   8,900 บาท (รวมค่าตรวจแก้ Essay นอกเวลา)

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

13
พ.ย.
เทคนิคการเลือกคณะในฝันสำหรับน้องๆมัธยม คณะแบบไหน ที่ใช่สำหรับเรา

หลายๆคน อาจจะกำลังสนใจหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และภาษา ซึ่งถ้าพูดถึงหลักสูตรอินเตอร์แล้ว ก็คงไม่พ้น BAS TU และ BALAC CU แต่น้องๆ อาจจะยังไม่เห็นภาพว่า แล้ว 2 หลักสูตรนี้ มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราเหมาะกับหลักสูตรไหน

Posted in: Admission Courses, Engsnack, News,
Tags: Admission,
13
พ.ย.
ข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP คืออะไร ทำไมต้องสอบ

ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อข้อสอบ TU-GET และ CU-TEP กันโดยเฉพาะน้องๆคนที่จะสอบเข้าภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากข้อสอบทั้งสองชุดนี้เป็นข้อสอบวัดระดับในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาซึ่งถูกผลิตโดยแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ

Posted in: Engsnack, Test Prep Courses,
Tags: CU-TEP, TU-GET, ภาคอินเตอร์,
13
พ.ย.
คณะที่คนต่างพูดถึง LLB นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คณะ LLB ได้มีการเซ็นสัญญานักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหลากหลายประเทศด้วยกัน โดยน้องๆสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ตอนชั้นปี 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษจะคล้ายกับหลักสูตรภาษาไทย เพียงแต่จะเน้นไปที่กฎหมายธุรกิจเป็นหลัก และ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Posted in: Admission Courses, Engsnack,
Tags: LLB, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ