แนะนำคณะมาแรงแซงทางโค้ง PBIC จีนศึกษา ธรรมศาสตร์ !!!

Table of Contents

ในปัจจุบัน เราจะสังเกตได้ว่าการเคลื่อนไหวของประเทศ หรือรัฐบาลจีนมีบทบาท ส่งผลต่อการเมือง และ เศรษฐกิจโลก ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน แม้ว่าการตัดสินใจพยายามจะคว่ำบาตรหัวเว่ยของ ประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมป์ จะสื่อไปในทางที่จงใจให้ส่งผลกระบทต่อประเทศจีน แต่ผลกระทบกลับแพร่สะพัดไปทั่วเศรษฐกิจโลก และนี่คือหนึ่งในเรื่องสำคัญๆ ที่จะได้ศึกษาในสาขา PBIC จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

PBIC คืออะไรและเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ สาขาจีนศึกษา จุดเด่นของคณะนี้คือเป้าหมายที่จะให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนได้ในระดับสูง ไม่ใช่แค่เพียงภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป นอกจากจะเน้นไปที่ภาษาจีนแล้ว ยังเรียนเจาะลึกเข้าไปในทุกๆ ด้านของประเทศจีนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฏหมาย รวมไปถึงมารยาทในการทำธุรกิจกับคนจีน ซึ่งสามารถทำให้เราเข้าใจลักษณะของคนจีนในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้โอกาสในการร่วมงานกับชาวจีนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

PBIC มธ. คณะนี้เรียนที่ไหน

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

ค่าเทอมเท่าไหร่

120,000 บาท/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)

อยากไปแลกเปลี่ยนได้ไหม

ทาง PBIC มธ. ได้มีการทำสัญญากับมหาวิยาลัยคู่สัญญาชั้นนำในประเทศจีนเพื่อส่งนักศึกษาของทางคณะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนในชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 1 เทอม มหาวิทยาลัยคู่สัญญาก็คือ Peking University, Fudan University, Shandong University และ Shanghai International Studies University

เรียน PBIC จบแล้วทำงานอะไร

เรียนคณะนี้ไม่ตกงานแน่นอน เพราะว่า ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลก ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีนย่อมได้เปรียบและเป็นที่ต้องการตัวมากในปัจจุบัน สามารถทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและภาษาจีนได้ทุกด้าน อย่างเช่น เจ้าหน้าที่สถานทูต,องค์กรระหว่างประเทศ, อาจารย์, นักวิจัย, นักเขียน, ล่าม, มัคคุเทศก์, สามารถทำธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน และอื่นๆ อีกมากมาย

ต้องใช้คะแนนอะไรในการยื่น PBIC บ้าง

รอบ Portfolio

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี

● IELTS (Academic) 6
● TOEFL (IBT) 61
● TOEFL (ITP, PBT) 500
● TU-GET (PBT) 500
● TU-GET (CBT) 61
● New SAT (Reading and Writing) 400
● GSAT (Reading, Writing, and Language) 400
● ONET (Eng) 69

2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

● Mattayom 6 (or Equivalent) / Grade 12
● GED
     ○ 145/subject: before 1 Aug 2019
     ○ 165/subject: since 1 Aug 2019
● GCE A-Level / Cambridge Pre-U
● NCEA
● IB

3. HSK 4 – 180

เอกสารอื่นๆ

Portfolio, ผลงาน, ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

รอบ Admission

ขั้นตอนการสอบเข้า
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 : ยื่น Requirement หลัก
ขั้นตอนที่ 2 : สอบข้อเขียน Essay
ขั้นตอนที่ 3 : สัมภาษณ์

เกณฑ์รับสมัครหลักๆ ของPBIC มีอะไรบ้าง

1. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี

● IELTS (Academic) 6
● TOEFL (IBT) 61
● TOEFL (ITP, PBT) 500
● TU-GET (PBT) 500
● TU-GET (CBT) 61
● New SAT (Reading and Writing) 400
● GSAT (Reading, Writing, and Language) 400
● ONET (Eng) 69

2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

● Mattayom 6 (or Equivalent) / Grade 12
● GED
○ 145/subject: before 1 Aug 2019
○ 165/subject: since 1 Aug 2019
● GCE A-Level / Cambridge Pre-U
● NCEA
● IB

3. HSK 4 – 180

สอบข้อเขียนเกี่ยวกับอะไร

ข้อสอบ PBIC ข้อเขียนสามารถเป็นได้ 2 แบบ โดยแบบแรกอาจเป็นคำถามให้แสดงความคิดเห็น (ไม่มีผิดไม่มีถูก) วัดการใช้เหตุผล หรือ แบบที่สองถามเรื่องความรู้รอบตัว ซึ่งจะเป็นคำถามเชิงความรู้รอบตัว เช่น ข่าวสารปัจจุบัน และประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเทศจีน

เตรียมตัวสอบข้อเขียนอย่างไร

การเตรียมตัวสำหรับการสอบ PBIC TU หลักสูตรจีนศึกษา น้องๆ ควรหมั่นติดตามข่าวสารให้ทันโลกโดยเฉพาะข่าวเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศจีน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเฉพาะทักษะการอ่านและเขียนบ่อยๆ แนะนำให้ฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษทุกวัน และ ฝึกวิธีการเขียน Essay ให้ถูกหลักไวยากรณ์ค่ะ

สอบสัมภาษณ์อย่างไร

แน่นอนว่าการสัมภาษณ์ของ PBIC มธ. จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ สิ่งที่เราสามารถเตรียมตัวไปได้ เช่น การแนะนำตัว เหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากเข้าคณะนี้ เราควรรู้เบื้องต้นว่าคณะนี้เรียนอะไรบ้าง เพราะอาจจะโดนคำถามประมาณว่า เราอยากเรียนวิชาไหนที่สุด หรือ แม้กระทั่งว่าเราคาดหวังอะไรจากคณะนี้ค่ะ นอกจากนี้ น้องๆ อาจจะโดนคำถามที่ให้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือ การเมือง การฝึกอ่านหรือฟังข่าวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะทำให้น้องๆ สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและสามารถนำมาใช้ในการตอบสัมภาษณ์ได้ค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมพกความมั่นใจไปด้วยนะคะ

สรุป

PBIC วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ สาขาจีนศึกษา ธรรมศาสตร์ จุดเด่นอยู่ที่การเรียนเจาะลึกเข้าไปในทุกๆ ด้านของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฏหมาย รวมไปถึงมารยาทในการทำธุรกิจกับคนจีน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะ PBIC มธ.

● เรียนที่มธ. ศูนย์ท่าพระจันทร์
● ค่าเทอม 120,000 บาท/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
● สามารถไปแลกเปลี่ยนที่มหาลัยฯ คู่สัญญาที่จีนตอนปี 3 ได้
● เรียนจบแล้วสามารถทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและภาษาจีนได้ทุกด้าน รวมถึงสามารถทำธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีนได้

คะแนนที่ใช้เข้า PBIC

1. ใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

● IELTS 6
● TOEFL (IBT) 61
● TOEFL (PBT) 500
● TUGET (PBT) 500
● TUGET (CBT) 61
● New SAT (Reading and Writing) 400
● GSAT (Reading, Writing, and Language) 400
● ONET 69

2. HSK 4 – 180

ข้อเขียนที่ใช้สอบเข้า PBIC เกี่ยวกับอะไร

ข้อสอบข้อเขียนสามารถเป็นได้ 2 แบบ
– คำถามให้แสดงความคิดเห็น (ไม่มีผิดไม่มีถูก) วัดการใช้เหตุผล
– คำถามเชิงความรู้รอบตัว เช่น ข่าวสารปัจจุบัน และประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเทศจีน