เจาะลึก PGS

เจาะลึกหลักสูตร PGS การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา อินเตอร์ จุฬาฯ

โครงการ PGS เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งก่อตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2562

PGS ต่างจากรัฐศาสตร์ภาคไทยอย่างไร

นอกจากภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว นักศึกษาจะทำการศึกษาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 ปี และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีก 2 ปี ทำให้นักศึกษาที่จบจากโครงการ PGS จะได้ปริญญาทั้งหมด 2 ใบ

คณะนี้เรียนที่ไหน

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ค่าเทอม

ค่าใช้จ่าย 467,000+53,200 AUD หรือ 467,000+26,976£ บาทตลอดหลักสูตร

Admission Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลคะแนนเฉลี่ย ม.4 – ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ในวันรับสมัครอนุญาตให้นักเรียนที่มีผลคะแนน 4 ภาคการศึกษาสมัครได้ แต่ในวันสอบสัมภาษณ์นักเรียนต้องมีผลคะแนน 5 ภาคการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มาแสดง)
  • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

– TOFEL (Internet Based Test) ไม่ต่ำกว่า 87
Writing: ไม่ต่ำกว่า 21
Listening: ไม่ต่ำกว่า 19
Reading: ไม่ต่ำกว่า 19
Speaking: ไม่ต่ำกว่า 20 หรือ
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 โดยแต่ส่วนย่อย ไม่ต่ำกว่า 6.0

  • มีคะแนนผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-CU-AAT (Verbal Section) อย่างน้อย 500 คะแนน และคะแนนรวม CU-AAT ไม่น้อยกว่า 1130 คะแนน หรือ
-SAT (Evidence-based Reading and Writing) อย่างน้อย 550 คะแนน และคะแนนรวม SAT ไม่น้อยกว่า 1200 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

หลังจากยื่นเอกสารผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการสัมภาษณ์ การพิจารณา Portfolio และ ความสามารถในการสื่อสารของผู้สมัคร ซึ่งหัวข้อคำถามและเกณฑ์การให้คะแนนจะเป็นดังนี้

  • คะแนนความรู้เกี่ยวกับการเมืองและสถานการณ์ของานานาชาติ / Knowledge on international politics and global situation (30 points)
  • คะแนนความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา / Analysis and problem solving skills (25 points)
  • คะแนนความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ / Leadership and creative thinking (25 points)
  • คะแนนการสื่อสารภาษาอังกฤษ / English language communication (20 points)

การเตรียมตัวสอบข้อเขียน

น้องๆควรหมั่นศึกษาเนื้อหาความรู้รอบตัว และ เนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ หมั่นติดตามข่าวสารต่างประเทศในทุกแง่มุม เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้รอบตัว และทักษะการคิดวิเคราะห์ ข้อสอบเน้นทดสอบความรู้และสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ควรฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเฉพาะทักษะการอ่านและเขียน แนะนำให้ฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษทุกวัน และ ฝึกวิธีการเขียน essay ให้ถูกหลักด้วย

หากน้องๆ สนใจดูรายละเอียดวิชาเพิ่มเติมได้ที่ https://pgschula.org/

สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ