เจาะลึกหลักสูตร PGS CU การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา อินเตอร์ จุฬาฯ

Table of Contents

โครงการ PGS คือหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งก่อตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2562

รัฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา ต่างจากรัฐศาสตร์ภาคไทยอย่างไร

นอกจากภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว นิสิตในโครงการ PGS CU จะทำการศึกษาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 ปี และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีก 2 ปี ทำให้นิสิตที่จบจากโครงการ PGS จะได้ปริญญาทั้งหมด 2 ใบ

คณะนี้เรียนที่ไหน

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ค่าเทอม PGS ประมาณเท่าไร

ค่าใช้จ่าย 467,000+53,200 AUD หรือ 467,000+26,976£ บาทตลอดหลักสูตร

Admission Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร:

● ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
● มีผลคะแนนเฉลี่ย ม.4 – ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ในวันรับสมัครอนุญาตให้นักเรียนที่มีผลคะแนน 4 ภาคการศึกษาสมัครได้ แต่ในวันสอบสัมภาษณ์นักเรียนต้องมีผลคะแนน 5 ภาคการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มาแสดง)
● มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

-TOEFL (Internet Based Test) ไม่ต่ำกว่า 87
-Writing: ไม่ต่ำกว่า 21
-Listening: ไม่ต่ำกว่า 19
-Reading: ไม่ต่ำกว่า 19
-Speaking: ไม่ต่ำกว่า 20 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 โดยแต่ส่วนย่อย ไม่ต่ำกว่า 6.0

● มีคะแนนผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-CU-AAT (Verbal Section) อย่างน้อย 500 คะแนน และคะแนนรวม CU-AAT ไม่น้อยกว่า 1130 คะแนน หรือ
-SAT (Evidence-based Reading and Writing) อย่างน้อย 550 คะแนน และคะแนนรวม SAT ไม่น้อยกว่า 1200 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

หลังจากยื่นเอกสารผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการสัมภาษณ์ การพิจารณา Portfolio และ ความสามารถในการสื่อสารของผู้สมัคร ซึ่งหัวข้อคำถามและเกณฑ์การให้คะแนนจะเป็นดังนี้

● คะแนนความรู้เกี่ยวกับการเมืองและสถานการณ์ของนานาชาติ / Knowledge on international politics and global situation (30 points)
● คะแนนความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา / Analysis and problem solving skills (25 points)
● คะแนนความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ / Leadership and creative thinking (25 points)
● คะแนนการสื่อสารภาษาอังกฤษ / English language communication (20 points)

การเตรียมตัวสอบ PGS CU

น้องๆควรหมั่นศึกษาเนื้อหาความรู้รอบตัว และ เนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ หมั่นติดตามข่าวสารต่างประเทศในทุกแง่มุม เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้รอบตัว และทักษะการคิดวิเคราะห์ ข้อสอบเน้นทดสอบความรู้และสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ควรฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเฉพาะทักษะการฟังและพูด

 หากน้องๆ สนใจดูรายละเอียดวิชาเพิ่มเติมได้ที่ https://pgschula.org/

สรุป

PGS เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) เรียกสั้นๆ ว่ารัฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ ซึ่งก่อเมื่อปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ PGS จุฬา

● นิสิต PGS จะได้ศึกษาในรั้วจุฬาฯ 2 ปีและศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีก 2 ปีทำให้นิสิตจากโครงการรัฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา จะได้รับปริญญาทั้งหมด 2 ใบ
● PGS มีค่าเทอมอยู่ที่ 467,000+53,200 AUD หรือ 467,000+26,976£ บาทตลอดหลักสูตร

PGS Requirements

1. ใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

● IELTS 6.5 (แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 6)
● TOEFL (IBT) 87 (Writing 21, Listening 19, Reading 19, Speaking 20)

2. มีผล Aptitude Test อย่างใดอย่างหนึ่ง

● CU-AAT (Verbal Section) อย่างน้อย 500 คะแนน และคะแนนรวม CU-AAT ไม่น้อยกว่า 1130 คะแนน
– SAT (Evidence-based Reading and Writing) อย่างน้อย 550 คะแนน และคะแนนรวม SAT ไม่น้อยกว่า 1200 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือกรัฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ Portfolio และ ความสามารถในการสื่อสารของผู้สมัคร แบ่งตามหัวข้อดังนี้ :

● ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและสถานการณ์ของนานาชาติ
● ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
● คะแนนความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
● คะแนนการสื่อสารภาษาอังกฤษ