สอบ SAT

SAT คืออะไร ทำไมต้องสอบ SAT

SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test หลักๆแล้วจะถูกแยกออกเป็นสองแบบใหญ่ๆคือ SAT Reasoning Test ซึ่งจะประกอบด้วย SAT Verbal (Evidence-Based Reading & Writing) กับ SAT MATH (Mathematics) และ SAT อีกประเภทคือ SAT SUBJECT TEST ที่มีให้ทดสอบในหลายด้าน เช่น Physics, World History, Korean with Listening และอื่นๆอีกมากมาย ในบทความนี้เราจะขอพูดถึง SAT Reasoning Test เป็นหลัก

ข้อสอบทดสอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ SAT Reasoning Test แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

Evidence-Based Reading & Writing

  • Reading 52 ข้อ 4 multiple choices
  • Writing & Language 44 ข้อ 4 multiple choices

Mathematical Test

  • Math, No Calculator 20 ข้อ 4 multiple choices & fill in
  • Math, With Calculator 38 ข้อ 4 multiple choices & fill in

คิดเป็นคะแนนรวม 1,600 คะแนน

ผลสอบมีอายุเท่าไหร่

ผลสอบ SAT มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

คะแนน SAT ยื่นที่ไหนได้บ้าง

คะแนน SAT สามารถนำไปประกอบการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศในหลักสูตรสองภาษาหรือนานาชาติ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้

มีการจัดสอบบ่อยแค่ไหน

ตารางการสอบ SAT สามารถติดตามและลงทะเบียนได้ทางhttps://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international

ข้อดีของการสอบ SAT

เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมากกว่าข้อสอบ GSAT

สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ