5 เส้นทางอาชีพยอดนิยมสาย นิเทศ วารสาร และ การสื่อสาร

หลักสูตรด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนถือเป็นหลักสูตรหนึ่งในยุคนี้ที่เปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพที่หลากหลายมาก ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การตลาด การผลิตสื่อ การสร้างเนื้อหา สื่อสารมวลชนไปจนถึงการจัดการสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆ และเนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันได้ใช้เวลาอยู่บนสื่อออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้ความต้องการในบุคคลากรด้านการสื่อสารและจัดการสื่อออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย …

Read more
BJM

เจาะลึกคณะ BJM วารสารศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ !!!

B.J.M. คณะวารสารศาสตร์ฯ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Bachelor of Arts Program in Journalism …

Read more
เข้าคณะอินเตอร์ต้องรู้อะไรบ้าง

หลักสูตรนานาชาติ คืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง สำหรับอินเตอร์มือใหม่

ในบทความนี้ เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักกับหลักสูตรนานาชาติ ว่า หลักสูตรนี้คืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดหลักสูตรเหลานี้บ้าง และ ข้อดีข้อเสีย ของการเรียนอินเตอร์ …

Read more