3 อาชีพตรงสายเด็กกฎหมาย สาย กฎหมายธุรกิจ

ทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นว่ามีธุรกิจจำนวนมากที่นำความก้าวล้ำของเทคโนโลนีเข้ามาผสมผสานควบรวมด้วย และเนื่องจากเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกแง่มุมของชีวิตและเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลาดแรงงานจึงมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก …

Read more

ตีแผ่ข้อสอบ TUADLAW สำหรับยื่นเข้า LLB ธรรมศาสตร์

TUADLAW เป็นข้อสอบที่ใช้ประเมินทักษะการอ่านเชิงวิพากษ์ (Reading Comprehension) การใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ (Analytical Reasoning) และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) ของผู้สมัครที่ยื่นเข้าใน …

Read more
LLBel

แนะนำคณะใหม่ LLBel นิติศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ

LLBel (อ่านว่า แอล-เบล) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Bachelor …

Read more
LLB2

คณะที่คนต่างพูดถึง LLB นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คณะ LLB ได้มีการเซ็นสัญญานักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหลากหลายประเทศด้วยกัน โดยน้องๆสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ตอนชั้นปี 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษจะคล้ายกับหลักสูตรภาษาไทย เพียงแต่จะเน้นไปที่กฎหมายธุรกิจเป็นหลัก และ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด …

Read more
เข้าคณะอินเตอร์ต้องรู้อะไรบ้าง

หลักสูตรนานาชาติ คืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง สำหรับอินเตอร์มือใหม่

ในบทความนี้ เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักกับหลักสูตรนานาชาติ ว่า หลักสูตรนี้คืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดหลักสูตรเหลานี้บ้าง และ ข้อดีข้อเสีย ของการเรียนอินเตอร์ …

Read more
LLB_Artboard 8

รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

ในบทความนี้ เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักกับ หลักสูตร LLB เริ่มตั้งแต่ LLB ย่อมาจากอะไร หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง มีวิชายากอะไรที่ต้องเจอกันบ้าง และเทคนิคการเรียนเป็นอย่างไร …

Read more