5 เส้นทางอาชีพยอดนิยมสาย นิเทศ วารสาร และ การสื่อสาร

หลักสูตรด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนถือเป็นหลักสูตรหนึ่งในยุคนี้ที่เปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพที่หลากหลายมาก ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การตลาด การผลิตสื่อ การสร้างเนื้อหา สื่อสารมวลชนไปจนถึงการจัดการสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆ และเนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันได้ใช้เวลาอยู่บนสื่อออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้ความต้องการในบุคคลากรด้านการสื่อสารและจัดการสื่อออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย …

Read more

3 อาชีพตรงสายเด็กกฎหมาย สาย กฎหมายธุรกิจ

ทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นว่ามีธุรกิจจำนวนมากที่นำความก้าวล้ำของเทคโนโลนีเข้ามาผสมผสานควบรวมด้วย และเนื่องจากเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกแง่มุมของชีวิตและเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลาดแรงงานจึงมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก …

Read more

มัดรวมให้แล้ว 98 หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรัฐบาล ทั้ง 9 แห่ง

ในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยรัฐบาล ได้เพิ่มความหลากหลายทางการศึกษาโดยการเปิดขยายหลักสูตรนานาชาติกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในบทความนี้ ENGSNACK จะมาสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 9 แห่งที่เปิดหลักสูตรนานาชาติ และเราก็ได้แบ่งออกเป็น 6 สาขาที่แตกต่างกันเพื่อความง่ายในการประกอบการตัดสินใจ …

Read more

ตีแผ่ข้อสอบ TUADLAW สำหรับยื่นเข้า LLB ธรรมศาสตร์

TUADLAW เป็นข้อสอบที่ใช้ประเมินทักษะการอ่านเชิงวิพากษ์ (Reading Comprehension) การใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ (Analytical Reasoning) และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) ของผู้สมัครที่ยื่นเข้าใน …

Read more
ระหว่างประเทศ

5 อาชีพตรงสายเด็ก รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จบจากรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แล้วจะไปทำงานอะไดีหละ งั้นลองมาดูกันในบทความนี้เลยว่าจบสายตรงมามีงานอะไรรองรับบ้าง ไปดูกันเลย!!! …

Read more
พอร์ต

5 ช่องทางเก็บ พอร์ต ออนไลน์ : กักตัวยังไงให้มีผลงาน

ปีนี้อยู่แต่บ้านใช่ไหม? ไม่ได้ออกไปไหนเลย กิจกรรมอะไรก็ไม่ได้ทำ โรงเรียนก็ไม่ได้ไป ได้แต่เรียนออนไลน์ แต่ไม่ต้องเสียใจไปน้าทุกคน เพราะเรายังมีอีก 5 ช่องทางที่จะมาแนะนำสำหรับการเก็บ พอร์ต ออนไลน์ …

Read more
LLB2

คณะที่คนต่างพูดถึง LLB นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คณะ LLB ได้มีการเซ็นสัญญานักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหลากหลายประเทศด้วยกัน โดยน้องๆสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ตอนชั้นปี 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษจะคล้ายกับหลักสูตรภาษาไทย เพียงแต่จะเน้นไปที่กฎหมายธุรกิจเป็นหลัก และ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด …

Read more
01

ข้อสอบ SAT และ GSAT คืออะไร ทำไมต้องสอบ

ในบทความนี้ เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักข้อแตกต่างระหว่าง ข้อสอบ SAT และ ข้อสอบ GSAT, SAT คืออะไร,SAT Verbal …

Read more
LLB_Artboard 8

รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

ในบทความนี้ เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักกับ หลักสูตร LLB เริ่มตั้งแต่ LLB ย่อมาจากอะไร หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง มีวิชายากอะไรที่ต้องเจอกันบ้าง และเทคนิคการเรียนเป็นอย่างไร …

Read more
BIR TU

รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

ในบทความนี้ เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักกับ หลักสูตร BIR TU เริ่มตั้งแต่ BIR ย่อมาจากอะไร หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง ไปจนถึงการเตรียมเข้าสอบ …

Read more