TU-GET

ทำไม TUGET ถึงยากขนาดนี้?
กังวลว่าจะไม่ถึงเกณฑ์?
สอบหลายรอบแล้วแต่ไม่ผ่านซักที?
มีเวลาให้เตรียมตัวอ่านน้อย?

หากน้องกำลังต้องการคะแนน TU-GET เพื่อยื่นเข้าคณะในฝัน แต่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ข้างต้น หลักสูตรคอร์ส TU-GET ของเรา จะช่วยคลายความกังวล และจะเปลี่ยนความยากของข้อสอบ TU-GET ให้เป็นเรื่องง่ายในทุกๆ พาร์ท คอร์สนี้จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้เทคนิคการจับข้อสังเกตข้อสอบ Error Identification (ที่มักจะมี pattern เหมือนๆ กัน) แนวทางและเทคนิคการอ่าน Passage ยาว เป็นต้น 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

  • น้อง ม.5 – ม.6 ที่ต้องใช้คะแนน TU-GET เพื่อยื่นเข้าคณะอินเตอร์
  • น้องที่อยากสอบ TU-GET หลายรอบแล้วยังไม่ผ่าน
  • น้องที่ไม่เคยสอบข้อสอบ TU-GET มาก่อน และ ต้องการสร้างความมั่นใจ
  • น้องที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ TU-GET ในการยื่นวัดระดับ

ใน 20 ช.ม. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

Week 1 Grammar สำหรับ Error Identification Unit 1 – 5
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Error Identification และเรียนรู้บทเรียนแกรมม่าที่พบได้บ่อยในข้อสอบ Error Identification ได้แก่ Noun, Pronoun, Adjective, Article และ Verb พร้อมฝึกตะลุยโจทย์เรื่อง Error Identification

Week 2 Grammar สำหรับ Error Identification Unit 6 – 10
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Error Identification และเรียนรู้บทเรียนแกรมม่าที่พบได้บ่อยในข้อสอบ Error Identification ได้แก่ Adverb, Comparison, Pronoun-Adj.-Adverb, Tense และ Voice พร้อมฝึกตะลุยโจทย์เรื่อง Error Identification

Week 3 Grammar สำหรับ Error Identification Unit 11 – 15
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Error Identification และเรียนรู้บทเรียนแกรมม่าที่พบได้บ่อยในข้อสอบ Error Identification ได้แก่ Mood-If-Sentence, Verbal Preposition, Conjunction และ Sentence-Clause-Phrase พร้อมฝึกตะลุยโจทย์เรื่อง Error Identification ในระดับที่ยากขึ้น

Week 4 Grammar สำหรับ Error Identification Unit 15 – 18
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Error Identification และเรียนรู้บทเรียนแกรมม่าที่พบได้บ่อยในข้อสอบ Error Identification ได้แก่ Compound sentence, Complex sentence และ Parallelism พร้อมฝึกตะลุยโจทย์เรื่อง Error Identification ในระดับที่ยากขึ้น

Week 5 Grammar สำหรับ Sentence Completion
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Sentence Completion และเรียนรู้บทเรียนแกรมม่าที่พบได้บ่อยในข้อสอบ Sentence Completion ได้แก่ Mood-If-Sentence, Verbal Preposition, Conjunction เป็นต้น พร้อมฝึกตะลุยโจทย์เรื่อง Sentence Completion ในระดับที่ยากเท่ากับข้อสอบจริง

Week 6 Reading Technique จาก Grammar
ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ความรู้จากบทเรียนแกรมม่าในเรื่อง Conjunction, Sentence, Clause และ Phrase มาช่วยในเรื่องเทคนิคการอ่าน และวิเคราะห์รูปประโยค พร้อมตะลุยทำโจทย์ Reading

Week 7 Reading Technique จาก Grammar (เพิ่มเติม)
ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ความรู้จากบทเรียนแกรมม่าในเรื่อง Conjunction, Sentence, Clause และ Phrase มาช่วยในเรื่องเทคนิคการอ่าน และวิเคราะห์รูปประโยค พร้อมตะลุยทำโจทย์ Reading

Week 8 Reading Technique จากหา Main Idea
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติม เช่น การหา Main Idea และการหา Supporting Detail เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเทคนิคในการอ่าน พร้อมตะลุยทำโจทย์ Reading

Week 9 Mock Test
ผู้เรียนจะได้ทดสอบความรู้ที่เรียนมาโดยการลองทำข้อสอบ TU-GET และจับเวลาเสมือนจริง

Week 10 เก็บตกจุดอ่อน
ผู้เรียนจะได้เก็บตกจุดอ่อนจากการทำ Mock Test สัปดาห์ที่แล้วและนำมาพัฒนาให้ความสามารถในการทำข้อสอบ TU-GET มีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

พี่ปุ้ม-ธรรศญา ภูยานนท์ (BJM รุ่น 4)

ประวัติการศึกษา
– นักเรียนแลกเปลี่ยน IOWA, USA
– ปริญญาตรีคณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
– นักเรียนการบิน (CPL) Oklahoma, USA
ประสบการณ์ฝึกอบรม
– Academic English: Writing Specialization, Certificate Course, University of California, Irvine
– ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
– ประสบการณ์สอน Writing 8 ปี
งานปัจจุบัน
– ผู้ก่อตั้ง ‘EngSnack’

1. ความรู้พื้นฐานไวยกรณ์ที่ออกบ่อยๆ ในข้อสอบพาร์ท Grammar
2. เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification
3. เทคนิคการทำข้อสอบ Sentence Completion
4. เทคนิคการทำข้อสอบ  Reading Comprehension
5. คลังคำศัพท์สำหรับข้อสอบ Synonym และ Cloze Test
6. เทคนิคการเดาคำตอบอย่างมีหลักการ

หลักสูตร:              TU-GET
รูปแบบการเรียน:  คลาสผ่าน Zoom
ระยะเวลา:            20 ช.ม.
วันที่:                     1 – 22 กันยายน 2564 (เรียนทุกวันจันทร์ พุธ และ เสาร์)
เวลา:                    17:00 – 19:00 น.
ราคา:                   8,900 บาท

ลงทะเบียนคอร์สนี้

TESTIMONIALS

ENGSNACK BLOGS

08
ธ.ค.
BBA Thammasat Vs BBA Chula

BBA ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า บริหารอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาตินี้ถูกเปิดในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า BBA International Program ภายใต้ Chulalongkorn Business School หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อ BBA International Program ภายใต้ Thammasat Business School

21
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียนใน BIR TU และการเตรียมตัว

หลักสูตร BIR TU แน่นอนว่าน้องๆจะต้องเจอกับ Reading, Writing, และ Critical Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในคณะนี้หลักๆ เพื่อปูทางและต่อยอดไปในการเขียน Essay สำหรับน้องๆ ปีหนึ่งจะได้เรียนวิชาภาคเพียงไม่กี่ตัว และวิชาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับความเข้าใจของน้องๆ และช่วยให้เห็นภาพในมุมกว้างๆก่อน

Tags: BIR, THAMMASAT, TU, ภาคอินเตอร์, รัฐศาสตร์,
20
ต.ค.
รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB โดย “พี่นาเดีย”

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป

Tags: LLB, THAMMASAT, TU, นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์,
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ