IELTS TOEFL

IELTS กับ TOEFL แตกต่างกันที่ตรงไหน และควรเลือกสอบอะไรดี?

Table of Contents

IELTS กับ TOEFL นั้นเป็นการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือ English Proficiency นั่นเอง ซึ่งทั้ง IELTS และ TOEFL จะทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนเหมือนกัน แต่จะมีรูปแบบข้อสอบบางอย่างที่ต่างกัน รวมถึงการใช้งานคะแนนสอบด้วย จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง IELTS กับ TOEFL ต่างกันอย่างไร ไปดูกันเลย

IELTS กับ TOEFL คืออะไร?

IELTS กับ TOEFL ต่างกันอย่างไร

IELTS TOEFL คืออะไร? อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ทั้ง IELTS และ TOEFL นั้นเป็นการสอบวัดความถนัดทางภาษาอังกฤษเหมือนกัน แต่จะมีจุดประสงค์การใช้คะแนนและลักษณะรูปแบบข้อสอบบางอย่างที่แตกต่างกัน 

การสอบ IELTS คืออะไร

IELTS หรือ International English Language Testing System คือการทดสอบความถนัดทางการใช้ภาษาอังกฤษโดยครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยผลคะแนนจาก IELTS นั้นจะใช้เพื่อแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ มักใช้ในการสมัครเรียนต่อและการทำงาน

การสอบ TOEFL คืออะไร

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language คือการทดสอบความถนัดทางภาษาอังกฤษ โดยจะอิงจากภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) โดยทดสอบทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อ หรือสมัครงานในประเทศอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

การสอบ IELTS กับ TOEFL ต่างกันอย่างไร?

IELTS TOEFL นั้นถึงจะเป็นการสอบวัดความถนัดภาษาอังกฤษเหมือนกัน แต่มีหลายๆอย่างที่ต่างกัน IELTS กับ TOEFL ต่างกันอย่างไร มีดังนี้เลย

IELTS 

 • IELTS ประเมินผ่านการทำข้อสอบบนกระดาษ เขียนเรียงความ และการสัมภาษณ์กับกรรมการ
 • IELTS จะมีช่วงคะแนนของแต่ละพาร์ทอยูที่ 1 – 9 และคะแนนรวมอยู่ที่ 1 – 9 เช่นกัน
 • ระยะเวลาทดสอบ IELTS: การฟัง 30 นาที การอ่าน 60 นาที การเขียน 60 นาที และ การพูด 11-15 นาที รวมทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที
 • IELTS จะสามารถสมัครสอบผ่าน British Council และ IDP
 • IELTS จะมีการสอบทั้งแบบ Paper-based และแบบคอมพิวเตอร์
 • IELTS จะมีค่าสมัครสอบอยู่ที่ประมาณ 6,900 บาท

TOEFL

 • TOEFL จะมีการสอบสองแบบคือ
  • TOEFL iBT (สอบผ่านคอมพิวเตอร์) โดยจะสอบที่ ศูนย์สอบอาคารอัลม่าลิงค์ (Paradigm TOEFL iBT Test Center) , มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (KBU PROMETRIC TESTING CENTER) และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ (The Enterprise Resources Training Co., Ltd.)
  • TOEFL ITP (สอบบนกระดาษ) ซึ่งจะสอบที่ ศูนย์สอบ เอลิสท์โปร กรุงเทพ , เอลิสท์โปร โคราช , อาคารอัลม่าลิงค์ (Paradigm TOEFL ITP Test Center) , อาคารพร้อมพันธ์ (Global Study & Exchange) , บีอีซี เซ็นเตอร์ (BEC Center) , EdNET ลาดพร้าว และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Language Center)
 • TOEFL iBT จะประกอบด้วยทั้งหมด 4 พาร์ทคือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะใช้เวลาสอบในพาร์ทการฟัง 34 – 51 นาที การอ่าน 60 – 80 นาที การเขียน 50 นาที และการพูด 20 นาที และมีคะแนนสูงสุดพาร์ทละ 30 คะแนน รวม 120 คะแนน
 • TOEFL ITP จะมีการสอบทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Listening Comprehension จำนวน 50 ข้อ 35 นาที, Structure and Written Expression จำนวน 40 ข้อ 25 นาที และ Reading Comprehension จำนวน 50 ข้อ 55 นาที โดยคะแนนของพาร์ท Listening Comprehension และ Structure and Written Expression จะอยู่ที่ 31-68 คะแนน และ Reading Comprehension ที่ 31-67 คะแนน รวมเป็น 310-677 คะแนน
 • TOEFL จะมีค่าสมัครสอบตั้งแต่ประมาณ 1,000 – 5,900 บาท

การสอบ IELTS กับ TOEFL เหมาะกับใครบ้าง?

IELTS vs TOEFL

IELTS vs TOEFL นี้เหมาะกับใครบ้าง? สำหรับ IELTS นั้นออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อหรือการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายในการยื่นขอเข้าสถาบันในสหราชอาณาจักร ในขณะที่ผลคะแนน TOEFL นั้นจะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นหากใครมีแผนที่จะศึกษาต่อหรือทำงานในสหรัฐอเมริกา ข้อสอบ TOEFL จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่า

IELTS VS TOEFL เลือกสอบอันไหนดี?

IELTS และ TOEFL เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังนั้นการเลือกที่จะสอบแบบใด จึงควรพิจารณาจากความถนัดและเป้าหมายของแต่ละบุคคล เนื่องจาก IELTS TOEFL มีความแตกต่างกันทั้งในรูปแบบการทดสอบและราคา นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้ผลสอบด้วย หากต้องการใช้ผลสอบสำหรับการยื่นขอเข้าศึกษาหรือทำงานในสหรัฐอเมริกา TOEFL อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ในขณะที่หากเป้าหมายคือสถาบันในสหราชอาณาจักรการสอบ IELTS โดยเฉพาะในรูปแบบ IELTS UKVI อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด


แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกการสอบ ทั้ง TOEIC TOEFL IELTS และตัดสินใจอีกครั้งได้ว่าอยากจะสอบอันไหน น้องๆควรเลือกการสอบที่เราคิดว่าถนัดและชอบที่สุด เพื่อที่น้องๆจะมี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับ IELTS กับ TOEFL 

IELTS กับ TOEFL อันไหนสอบยากกว่ากัน?

การเลือกสอบระหว่าง IELTS และ TOEFL เป็นเรื่องของความถนัดและความพร้อมของแต่ละบุคคล แต่ไม่ว่าจะเลือกสอบแบบไหนก็ราม ทั้งสองการทดสอบนี้จำเป็นต้องใช้การเตรียมตัวอย่างเข้มข้นทั้งคู่

ผลคะแนน IELTS TOEFL สามารถใช้แทนกันได้ไหม?

โดยส่วนใหญ่แล้วผลคะแนน IELTS กับ TOEFL สามารถใช้แทนกันได้ ทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการเลือกการทดสอบที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุด

การสอบ IELTS และ TOEFL ควรได้คะแนนเท่าไหร่ดี?

โดยปกติแล้วคะแนน IELTS ควรอยู่ที่มากกว่า 5.5 และคะแนน TOEFL ควรอยู่ที่มากกว่า 550 เพื่อเพิ่มโอกาสในการยอมรับจากสถาบันชั้นนำ

สรุป IELTS VS TOEFL 

คอร์ส IELTS

IELTS และ TOEFL นั้นเป็นการทดสอบความถนัดทางการใช้ภาษาอังกฤษทั้งคู่ แต่จะมีลักษณะการสอบ และวัตถุประสงค์การใช้ที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้คะแนนว่าต้องการลักษณะการสอบ และคะแนนของข้อสอบไหนมากกว่า โดยทาง EngSnack ของเราก็มีคอร์สติวสอบ IELTS พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะ ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง 4 พาร์ท ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในคอร์สจะอัดรวมทั้งเทคนิคการได้คะแนนมากขึ้น การฝึกทำข้อสอบ การตรวจงานเขียน และการฝึกพูดให้ถูกใจกรรมการ