SAT Verbal

SAT Verbal คืออะไร เจาะลึกรายละเอียดข้อสอบและเทคนิคทำคะแนนสูง!

Table of Contents

ทุกคนอาจคุ้นเคยกับคำว่า SAT Verbal กันมาบ้างแต่จริงๆ แล้วมันคืออะไรนะ? วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ SAT Verbal มาให้แล้ว ว่า Sat Verbal ออกอะไรบ้าง รวมถึงเทคนิคการติว SAT Verbal ให้ได้คะแนนสูงเพื่อให้น้องเตรียมตัวสอบ SAT ได้อย่างมั่นใจ ถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบพร้อมกันที่ด้านล่างนี้ได้เลย

SAT Verbal คืออะไร?

SAT Verbal คือ

ข้อสอบ SAT Verbal คือส่วนสำคัญในการทดสอบ SAT ที่เน้นวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ โดยโฟกัสหลักอยู่ที่การทดสอบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียน (Reading and Writing) 

ข้อสอบ SAT Verbal ถูกออกแบบเป็นสองส่วนหลักหรือที่เรียกว่า “Module” สำหรับ Module 1 ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับข้อสอบที่เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งผลลัพธ์จาก Module นี้จะกำหนดระดับความยากหรือง่ายของข้อสอบใน Module 2 ที่จะตามมา แต่ละ Module ประกอบด้วยข้อสอบ 25 ข้อสำหรับการคิดคะแนน SAT และอีก 2 ข้อเป็นข้อสอบ Pre-test ซึ่งจะไม่นำมาคิดคะแนน แต่จะใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดระดับความยากของ Module ต่อไป ดังนั้น รวมแล้ว SAT Verbal จะมีข้อสอบทั้งหมด 54 ข้อ จะได้เวลาทำข้อสอบรวม 64 นาที แบ่งเท่าๆ กันในแต่ละ Module คือ 32 นาที โดยเฉลี่ยต่อข้อประมาณ 1.19 นาที

รีวิวเนื้อหา SAT Verbal แบบเจาะลึกทุกรายละเอียด 

SAT Verbal ข้อสอบ

SAT Verbal จะแบ่งเนื้อหาการออกสอบเป็น 4 ส่วนหลักหรือที่เรียกว่า “Domain” ซึ่งในแต่ละ Domain จะมีรูปแบบของคำถามที่ต่างกันไป โดยจะขอแบ่งการทดสอบเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆ คือ ข้อสอบ Reading และ Writing ดังนี้

1. Reading

ในส่วน Reading SAT นี้จะวัดความสามารถทางด้านการอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาบทความ โดยผ่านประเภทของคำถามดังนี้

SAT Verbal Information And Ideas
SAT Verbal craft and structure
 • Information and Ideas: ประเมินความสามารถในการเข้าใจ วิเคราะห์ และตีความเนื้อหาเพื่อใช้ในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ให้มาได้แก่ บทความ ตาราง แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิเส้น แบ่งออกเป็น 3 หมวดย่อย
  • Central Ideas and Details: ถามเกี่ยวกับใจความสำคัญและรายละเอียดต่างๆ ของเนื้อหา
  • Command of Evidence: ต้องเลือกตัวเลือกคำตอบที่สนับสนุนบริบทของโจทย์ได้ดีที่สุด
  • Inference: เป็นลักษณะคำถามที่ต้องอนุมานคำตอบจากข้อมูลในบทความ
 • Craft and Structure: ส่วนนี้วัดความเข้าใจเรื่องคำศัพท์และโครงสร้างของข้อความ
  • Words in Context: เลือกคำศัพท์ที่ความหมายเหมาะสมที่สุดกับบริบท
  • Text Structure and Purpose: เป็นลักษณะคำถามที่ต้องวิเคราะห์เพื่อหาจุดประสงค์ของเนื้อหา 
  • Cross-text Connections: หาความเชื่อมโยงระหว่างบทความสองส่วน 

2. Writing & Language

ในส่วนนี้จะวัดความสามารถในการใช้ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนตามที่โจทย์และ Passage ต้องการ ซึ่งจะแบ่งประเภทคำถามออกเป็นดังนี้

SAT Verbal expression of ideas
SAT Verbal standard english conventions
 • Expression of Ideas: ข้อสอบในหมวดนี้ต้องการประเมินความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น
  • Rhetorical Synthesis: รวบรวมข้อมูลให้เป็นประโยคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  • Transitions: ใช้คำเชื่อมที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อมไอเดียและประโยค
 • Standard English Conventions: ส่วนนี้ทดสอบเรื่องไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค การใช้คำ และเครื่องหมายวรรคตอน
  • Boundaries: การใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์
  • Form, Structure, and Sense: ใช้ Verb และ Tense ให้เหมาะสมเพื่อสร้างประโยคที่สมบูรณ์

ทำข้อสอบ SAT Verbal อย่างไรให้ได้คะแนนสูง

sat verbal คะแนนเต็ม

การติว SAT Verbal นั้นจะต้องมีเทคนิคการทำข้อสอบที่ดี เทคนิคการทำข้อสอบ SAT Verbal นั้นมีหลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เราได้รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อช่วยให้น้องๆ เตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นดังนี้

 • บริหารเวลาในการทำข้อสอบให้ดี

ในส่วนของข้อสอบ Reading SAT นั้น จะให้ Passage ที่ค่อนข้างยาวและใช้เวลาอ่านและตอบคำถามนานกว่าข้อสอบในส่วนอื่น เพราะฉะนั้นเราควรจะคำนวณให้ดีว่าต้องใช้เวลากับข้อไหนน้อย และให้เวลาเยอะกับข้อไหน โดยส่วนมากข้อที่เราจะใช้เวลาน้อยกับมันจะเป็น Words in Context และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่วัดเรื่อง Grammar ไม่ควรที่จะใช้เวลามากเกินไป

 • เลือกคำตอบที่ชัดเจนและมีข้อมูลครบถ้วนมากที่สุด

ข้อสอบ SAT Verbal นั้นชอบที่ทำให้เราลังเลระหว่าง 2 ตัวเลือกที่ดูใกล้เคียงกัน พยายามเลือกข้อที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตอบโจทย์คำถามได้ชัดเจนที่สุดตามที่เนื้อหาในบทความหรือ Passage ได้ระบุไว้

 • หลีกเลี่ยงคำตอบที่เกินข้อมูลใน Passage

บ่อยครั้งที่ตัวเลือกคำตอบของ SAT Verbal จะนำเสนอข้อมูลที่เกินกว่าที่เนื้อหาใน Passage ได้บอกไว้ ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าคำตอบที่น้องเลือกมาตอบ สามารถหาหลักฐานสนับสนุนจากใน Passage ได้หรือไม่ หากไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลใดๆ ใน Passage ที่ระบุถึงคำตอบนั้น โอกาสที่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั้นน้อยมาก

รวมคำถาม SAT Verbal ที่พบบ่อย 

SAT Verbal คะแนนเต็มเท่าไหร่?

SAT Verbal จะมีคะแนนตั้งแต่ 200 และมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 800 คะแนน โดยจะขึ้นอยู่กับระดับความยากของข้อสอบใน Module 2 และจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้อง

SAT Verbal สมัครสอบที่ไหน?

สำหรับการสมัครสอบ SAT Verbal ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนสอบควบคู่ไปกับ SAT Math โดยสถานที่สอบที่มีที่นั่งว่างจะสามารถตรวจสอบ และสามารถดำเนินการลงสมัครในสถานที่สอบที่ต้องการได้ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ College Board ที่www.collegeboard.org ซึ่ง College Board นั้นคือองค์กรที่เป็นผู้จัดสอบ SAT ทุกประเภท และเป็นผู้ออกข้อสอบ SAT ทั้งหมด

SAT Verbal เหมาะกับใครและใช้ทำอะไรได้บ้าง

SAT Verbal เป็นข้อสอบที่มีความสำคัญโดยเฉพาะน้องๆ ที่อยากเรียนในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในไทย หลักสูตรเหล่านี้ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอื่นๆ มักต้องการคะแนน SAT เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาการรับสมัคร โดยแต่ละหลักสูตรมีเกณฑ์คะแนน SAT Verbal ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (BALAC) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้คะแนน SAT Verbal สำหรับการรับสมัครรอบแรก (Early Admission) ต้องไม่ต่ำกว่า 480 และสำหรับรอบที่สอง (Admission) ต้องไม่ต่ำกว่า 450

SAT Verbal กับ IELTS ต่างกันยังไง

IELTS คือ การสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของผู้เข้าสอบ ไม่ว่าจะเป็น การฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ IELTS ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานที่แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เพียงแค่เฉพาะสำหรับการสมัครเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสมัครงาน การสมัครวีซ่า และการย้ายถื่นฐานอีกด้วย

ในขณะที่ SAT Verbal นั้นเป็นข้อสอบที่วัดระดับภาษาอังกฤษในเชิงการอ่าน Reading และเข้าใจบทความ รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาของบทความมากกว่า ซึ่งต่างจาก IELTS อย่างมาก และ SAT Verbal นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและ นักศึกษาโดยเฉพาะ ข้อสอบ SAT Verbal จึงไม่ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานในการทำอย่างอื่นได้

สรุปเกี่ยวกับข้อสอบ SAT Verbal 

SAT Verbal เป็นส่วนสำคัญของข้อสอบ Digital SAT ที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ โดยเฉพาะในด้านการอ่าน การเข้าใจ และการวิเคราะห์เนื้อหาจากบทความต่างๆ คะแนนจากส่วนนี้สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ การเรียนรู้เทคนิคที่เหมาะสมและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้การทำข้อสอบ SAT Verbal กลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่คิด พี่ๆ ที่นี่ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบ SAT Verbal สู้ๆ นะคะ!!!